Tema

Signalsystem klarar ogräsättikan

Järnvägens signalsystem påverkas inte nämnvärt av ogräsbekämpning med ättika på banvallen.

Tolvprocentig ättika har visat sig ha tillfredsställande effekt mot ogräs på banvallar om man sprutar vallarna tre gånger per säsong. Det kan därför ersätta det i dagsläget billigare ogräsmedlet glyfosat på begränsade områden där glyfosat inte får spridas av miljömässiga skäl.

Ogräsättikans påverkan på de elektriska säkerhetssystemen vid spåren har nu testats i ett försök vid institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik, SLU Alnarp. Rapporten ”Ogräsättikas påverkan på järnvägens signalsystem” visar att järnvägens signalsystem inte påverkas nämnvärt av ogräsbekämpning med ättika. Inte heller vid överdosering, med tio gånger högre dos än normalt, kunde någon betydande påverkan uppmätas.

Ogräsättikas påverkan på järnvägens signalsystem, http://publikationer.slu.se/Filer/Rapportsignalsystemopt.pdf

BILDTEXT: De elektriska signalsystemen i järnvägsspåren tål att man använder ogräsättika på banvallen. Foto: Johan Nilsson

Kontaktinformation
Johan.Nilsson@lt.slu.se, 040-41 51 52

Signalsystem klarar ogräsättikan

 lästid ~ 1 min