Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 januari 2007

Idrottande barn känner press

Många barn känner press och obehag kopplade till sitt idrottande. Vuxna tycker generellt att barn utsätts för hård press av sina föräldrar. Föräldrarna själva ser att andra pressar sina barn, men anser att de själva inte gör det. Och en majoritet bland tränarna anser att barn utsätts för hård press inom tävlingsidrotten. Christian Augustsson, forskare vid Karlstads universitet, har intresserat sig för barnens upplevelser och känslor kring idrottsutövandet.

Christian Augustsson arbetar som lärare i idrottsvetenskap och pedagogik vid Karlstads universitet och disputerar inom kort. I sin avhandling “Unga idrottares upplevelser av föräldrapress” har han undersökt den eventuella press som föräldrar sätter på sina barn i deras idrottsutövande och vad det får för konsekvenser.

Christian Augustsson arbetar också som mental coach åt OS-mästare Stefan Holm och EM-mästare Anna Lindberg. Han har länge varit intresserad av frågor om vad som får idrottsutövare att prestera bra och vad som får dem att prestera mindre bra.

Christian Augustsson ville ta reda på om det låg någon sanning i påståenden om att idrottande barn pressas av sina föräldrar, något som ingen tidigare hade undersökt systematiskt. Och utgångspunkten var att låta barnen beskriva hur de upplever det.

– Något som förvånade mig var hur tydligt barn kan förstå och sätta ord på det som vi vuxna kanske tror är svårt för dem. Men det visade sig att barnen genast förstod vad jag frågade efter och de också kunde sätta ord på det, berättar Christian Augustsson.

– Idrott är bra och föräldrar och barn har väldigt roligt tillsammans i idrotten, säger Christian Augustsson.

Trots det visar studien att mellan 5-30 procent av barnen kände någon slags negativ press från sina föräldrar och att 1 av 5 barn upplever obehag kopplade till sitt idrottsutövande och föräldrarnas inställning. Detta kan innebära att nästan 75 000 barn i Sverige upplever press från sina föräldrar varje vecka.

– En del i problematiken är att föräldrarna givetvis älskar sina barn och att barnen älskar sina föräldrar. Men barnen vet och förstår mycket mer än vad vuxna tror och därför finns det barn som pressar sig i sin idrott för föräldrarnas skull och inte för sin egen. Barnen känner att föräldrarna vill att de ska prestera mer än vad de gör och det skapar känslor av otillräcklighet hos dem. Något som givetvis inte är bra och som kanske kan leda till att de helt slutar med sitt idrottande. Föräldrar och barn vill varandras väl och ändå kan det bli så fel, konstaterar Christian Augustsson.

-Det är viktigt att försöka motverka det här. Det man framförallt kan göra är att utbilda föräldrar och andra vuxna, menar Christian Augustsson.
– Föräldrar och andra vuxna behöver träna sig i att förhålla sig till barns och ungdomars idrott. De behöver utbildning. I Sverige finns runt 20 000 ideella idrottsföreningar där över sexhundratusen ledare möts. Det är föräldrar, tränare och ledare. De här föreningarna vore idealiska för utbildningsinsatser.

Men det finns givetvis undantag. En del barn har sina egna föräldrar som tränare, däribland de svenska idrottsstjärnorna Stefan Holm och Anna Lindberg. Vad är det som gör att det fungerar så bra i de här fallen?

– Det fungerar om föräldrarna har barnens vilja i fokus, säger Christian Augustsson. Det finns studier som visar att de som blir riktigt bra inom sin idrott aldrig har upplevt press, utan bara känt stöd och glädje i samband med idrottsutövandet.

Något som inte undersöktes är frågan om det finns någon koppling mellan föräldrarnas inkomst och sociala status och den press barnen känner. Däremot visar resultaten att pressen upplevdes tydligast inom vissa sporter som anses dyra både i tid, kunskap och pengar såsom ridning, tennis, golf och simning.

Christian Augustsson disputerar fredag den 9 februari på Karlstads universitet med avhandlingen “Unga idrottares upplevelser av föräldrapress” i ämnet pedagogik.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Christian Augustsson: tfn 054-700 18 85, 0709 – 56 11 01 eller e-post christian.augustsson@kau.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera