Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 januari 2007

Farliga material i husNy bok från Forskningsrådet Formas

Det finns många oönskade och farliga material i vår omgivning. Många av dessa material har varit förbjudna i decennier men kommer i omlopp på nytt när hus ska rivas eller saneras. Om rätt åtgärder vidtas på ett tidigt stadium kan man förhindra att de sprids och skadar människor och miljö. Det menar författarna Dag Lundblad och Marie Hult till Formas nya bok Farliga material i hus.

-­ Om vi spårar och tar hand om oönskade och farliga material så tidigt som möjligt och hanterar materialen som rivs ut på rätt sätt så kan vi förhindra att farliga ämnen sprids i miljön. Med rätt kunskap är detta möjligt, menar Dag Lundbladh och Marie Hult.

Asbest, kvicksilver och bly är några av de ämnen som idag är förbjudna i byggmaterial. Trots detta finns dessa farliga ämnen fortfarande kvar inbyggda i bostadshus och lokaler. Hur vi exponeras för dessa ämnen beror på var vi bor, hur vi lever, var vi arbetar och hur vi skyddar oss. När husen ska renoveras eller rivas kommer dessa farliga ämnen fram. Därför behöver de som sanerar och river hus kunskap om var de farliga ämnena finns och hur de verkar. I boken Farliga material i hus beskrivs dessa ämnen i detalj, deras nytta och farlighet samt hur man hanterar dem utan att skada människor eller miljö.

Boken vänder sig i första hand till rivningsentreprenörer och beställare av sådana arbeten, byggherrar och förvaltare. Men också till arkitekter, teknikkonsulter och byggentreprenörer som kan påverka valet av material i vår husproduktion och även till alla nyfikna som önskar fördjupad kunskap om materialen och var de förekommer.

Författarna till boken är Marie Hult, arkitekt och teknologie doktor med specialisering på inomhusmiljöfrågor och Dag Lundblad, civilingenjör och teknologie licentiat med inriktning på miljöanpassat byggande. Båda arbetar som miljökonsulter.

Boken kostar 396 kronor inkl moms och kan beställas via Formas nätbokhandel www.formas.se eller från Kundtjänst Formas, tel. 08-690 9522, fax 08-690 9550, e-post: formas.ldi@liber.se.

I Formas pocketboksserie Formas Fokuserar finns även boken Giftfri miljö – utopi eller verklig chans.

Recensionsexemplar kan beställas från Formas, maria.guminski@formas.se, 08-775 4008.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Kjell Lindqvist, kjell.lindqvist@formas.se, 08 775 4004 mobil 070 553 4004
Emilie von Essen, eve@formas.se, 08-775 40 08, 0733-50 31 61

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera