Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 januari 2007

Många havsöringar dör när de vandrar mot havet igen

Dödligheten är hög bland havsöringar i nationalälvarna Vindelälven och Piteälven när de vandrar ut i havet våren efter leken. I Vindelälven dog 69 procent av havsöringarna, i Piteälven 25 procent, när de passerade kraftverk i älvarnas nedre del. Det visar en doktorsavhandling från SLU i Umeå.

Johan Östergren har studerat vandringsbeteendet före, under och efter leken hos radiomärkt lax och havsöring i Vindelälven och Piteälven. Laxen vandrade direkt till sin lekplats, medan en stor del av havsöringarna vandrade långa sträckor upp- och nedströms under sin vandring. Båda arterna stannade eller hindrades att vandra vid branta forspartier; för laxen inträffade det de år vattenflöde var särskilt högt. De flesta laxar bedömdes dock hinna fram till sin lekplats i god tid före leken.

I Vindelälven lekte laxen och havsöringen i huvudfåran ca 230 km respektive ca 60 km uppströms i älven. I Piteälven, där enbart havsöring studerades, lekte dessa i huvudsak i två biflöden, Varjisån och Sikån. De flesta, ca 90 procent av havsöringarna, överlevde leken, övervintrade i älvarna och vandrade mot havet följande vår. Många, 69 procent i Vindelälven och 25 procent i Piteälven, dog när de passerade kraftverk i älvarnas nedre del.

Analyserna visade på liten genetisk skillnad mellan havsöringar i Vindelälven och Piteälven. En genetiskt skild havsvandrande population leker dock i Sikån.

En utvärdering av utsättningar av laxungar i Sävarån visade att det inte fanns någon genetisk inblandning av de frisläppta fiskarna i Sävarålaxen, trots att 17 år gått sedan första utsättningen.

Habitatrestaureringar och fria vandringsvägar till och från lek-och uppväxtområden är enligt doktorsavhandlingen viktiga för bevarande och skötsel av våra vilda lax- och havsöringstammar.

Fredag den 19 januari kl 13.00 försvarar Master of Science Johan Östergren, institutionen för vattenbruk, SLU i Umeå, sin avhanding med titeln Migration and Genetic Structure of Salmo salar and Salmo trutta in Northern Swedish Rivers.

Opponent är dr Carl André, Tjärnö Marine Biological Laboratory, Göteborgs universitet.

Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

Lokal: Sal Björken, SLU i Umeå.

Kontaktinformation
Johan Östergren, inst för vattenbruk, SLU i Umeå, tel 090-786 84 80.

johan.ostergren@vabr.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera