Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 december 2006

Formas nya forskarråd utsett

Regeringen har utsett ordförande samt fyra resterande ledamöter suppleanter till forskarrådet för Forskningsrådet Formas för perioden 2007-01-01 t o m 2009-12-31. Generaldirektören Göran Enander får fortsatt förtroende som ordförande för Formas forskarråd fram till den 31/12 2009. Formas tf generaldirektör Sture Blomgren ingår också i Formas forskarråd.

Ordinarie ledamöter

Ordförande:
Göran Enander, generaldirektör Skogsstyrelsen

Ordinarie:
Mårten Lindström, direktör NCC

Ersättare:
Mikaela Schulman, divisionschef Boverket

Ordinarie:
Karin Östensson, förbundsdirektör Sveriges Veterinärförbund

Ersättare:
Eva Pettersson, forskningschef LRF

Ordinarie:
Maria Ågren, generaldirektör SMHI

Ersättare:
Maria Hellsten, enhetschef Fiskeriverket

Ordinarie:
Lars Kristoferson, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Ersättare:
Leif Busk, fil. doktor, forskningschef Livsmedelsverket

Som tidigare meddelats utsåg elektorsförsamlingen den 21 november följande ledamöter:

Ordinarie:
Björn Malbert, professor i uthålligt samhällsbyggande,
Chalmers

Ersättare:
Alf Hornborg, professor i humanekologi, Lunds universitet

Ordinarie:
Anders Lindroth, professor i naturgeografi, Lund universitet

Ersättare:
Marie-Charlotte Nilsson, professor i skoglig vegetationsekologi, SLU/Umeå

Ordinarie:
Barbara Ekbom, professor i entomologi, SLU/Uppsala

Ersättare:
Henrik Smith, professor i zooekologi, Lunds universitet

Ordinarie:
Lars Tranvik, professor i limnologi, Uppsala universitet

Ersättare:
Katarina Abrahamsson, professor i analytisk kemi, Chalmers

Ordinarie:
Kerstin Svennersten Sjaunja, professor i husdjursvetenskap, SLU/Uppsala

Ersättare:
Per Jensen, professor i etologi, Linköpings universitet

Ordinarie:
Agnetha Ståhl, professor i trafikplanering, Lunds tekniska högskola

Ersättare:
Lars Stehn, professor i träbyggnad, Luleå tekniska universitet

Ordinarie:
Gun Lidestav, docent i skogshushållning, SLU/Umeå

Ersättare:
Eva Sundberg, professor i växtfysiologi, SLU/Uppsala

Kontaktinformation
För mer information:
Sture Blomgren, tf generaldirektör Formas, 08-775 40 60
e-post: sture.blomgren@formas.se

Emilie von Essen, presschef Formas, 08-775 40 38
e-post: emilie.von.essen@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera