Tema

Formas nya forskarråd utsett

Regeringen har utsett ordförande samt fyra resterande ledamöter suppleanter till forskarrådet för Forskningsrådet Formas för perioden 2007-01-01 t o m 2009-12-31. Generaldirektören Göran Enander får fortsatt förtroende som ordförande för Formas forskarråd fram till den 31/12 2009. Formas tf generaldirektör Sture Blomgren ingår också i Formas forskarråd.

Ordinarie ledamöter

Ordförande:
Göran Enander, generaldirektör Skogsstyrelsen

Ordinarie:
Mårten Lindström, direktör NCC

Ersättare:
Mikaela Schulman, divisionschef Boverket

Ordinarie:
Karin Östensson, förbundsdirektör Sveriges Veterinärförbund

Ersättare:
Eva Pettersson, forskningschef LRF

Ordinarie:
Maria Ågren, generaldirektör SMHI

Ersättare:
Maria Hellsten, enhetschef Fiskeriverket

Ordinarie:
Lars Kristoferson, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Ersättare:
Leif Busk, fil. doktor, forskningschef Livsmedelsverket

Som tidigare meddelats utsåg elektorsförsamlingen den 21 november följande ledamöter:

Ordinarie:
Björn Malbert, professor i uthålligt samhällsbyggande,
Chalmers

Ersättare:
Alf Hornborg, professor i humanekologi, Lunds universitet

Ordinarie:
Anders Lindroth, professor i naturgeografi, Lund universitet

Ersättare:
Marie-Charlotte Nilsson, professor i skoglig vegetationsekologi, SLU/Umeå

Ordinarie:
Barbara Ekbom, professor i entomologi, SLU/Uppsala

Ersättare:
Henrik Smith, professor i zooekologi, Lunds universitet

Ordinarie:
Lars Tranvik, professor i limnologi, Uppsala universitet

Ersättare:
Katarina Abrahamsson, professor i analytisk kemi, Chalmers

Ordinarie:
Kerstin Svennersten Sjaunja, professor i husdjursvetenskap, SLU/Uppsala

Ersättare:
Per Jensen, professor i etologi, Linköpings universitet

Ordinarie:
Agnetha Ståhl, professor i trafikplanering, Lunds tekniska högskola

Ersättare:
Lars Stehn, professor i träbyggnad, Luleå tekniska universitet

Ordinarie:
Gun Lidestav, docent i skogshushållning, SLU/Umeå

Ersättare:
Eva Sundberg, professor i växtfysiologi, SLU/Uppsala

Kontaktinformation
För mer information:
Sture Blomgren, tf generaldirektör Formas, 08-775 40 60
e-post: sture.blomgren@formas.se

Emilie von Essen, presschef Formas, 08-775 40 38
e-post: emilie.von.essen@formas.se

Formas nya forskarråd utsett

 lästid ~ 1 min