Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 december 2006

Inkast – aktuell idrottsforskning i ny antologi

Blir hockeylaget bättre om man byter tränare? Förekommer etnisk lönediskriminering i fotbollsallsvenskan? Har alkohol mer med idrott att göra än vi vill tro? Vad betyder kvalitet i hälso- och fitnessbranschen? Svensk idrottsforskning handlade länge om fysiologi och medicin men idag är frågeställningarna betydligt bredare och inriktningarna fler. I en ny bok från Växjö universitet presenteras den framväxande forskningen i ämnet.

Boken som har titeln Inkast, är ett resultat av en i allra högsta grad flervetenskaplig satsning med ett tiotal forskare ifrån så skilda discipliner som företagsekonomi, pedagogik och historia. I boken finns allt från slutförda studier till beskrivningar av pågående forskningsprojekt samt diskussioner om hur akademin och praktisk idrottsverksamhet kan berika varandra.

– Det är oerhört glädjande att se denna mångfald, säger Per Gerrevall, docent i pedagogik och en av författarna i boken. Boken är ytterligare ett tecken på en allt starkare idrottsvetenskaplig miljö vid Växjö universitet. Förutom en rad olika kurser och program, till exempel Coaching och Sport Management, och en mycket aktiv samverkan med det omgivande samhället kan vi nu också presentera aktuell forskning.

– Trots att boken spänner över många olika områden och är skriven utifrån olika ämnestraditioner går det att identifiera likheter och nära kopplingar mellan flera av bidragen, säger Magnus Forslund, en av redaktörerna. Sammantaget visar antologin att det finns klara poänger med att studera idrott utifrån fler- och tvärvetenskapliga ansatser.

Idrotten är en viktig kraft i samhället med hundratusentals utövare på alla nivåer och den ekonomiska betydelsen blir allt större. Det finns därför all anledning att öka den samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen inom fältet. Författarna hoppas att deras “inkast” i området bidrar till att så blir fallet.

Kontaktinformation
För beställning av boken kontakta Växjö University Press, Kerstin Brodén, 0470-70 82 67 eller vup@vxu.se.

För mer information om boken, kontakta redaktörerna:
PG Fahlström, 0470-70 80 55
Magnus Forslund, 070- 818 34 42
Tobias Stark, 0470-70 83 93

För mer information om idrottsvetenskap vid Växjö universitet, besök www.vxu.se/idrott eller kontakta Thomas Svensson 0470-70 80 93.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera