Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2006

Chartisthandel påverkar växelkursen

Trendanalys, i form av chartisthandel på valutamarknaden, påverkar resultaten i de teoretiska modeller, som används för att förklara hur växelkursen bestäms i ekonomin. Det visar Carina Selanders avhandling i nationalekonomi som hon försvarar vid Umeå universitet den 15 december.

Det finns olika grunder att basera sina beslut på när man handlar med valuta på den internationella valutamarknaden. Ett sätt är att använda så kallad teknisk analys, vilket innebär att växelkursens historiska data används för att förutse trender och trendbrott i framtida växelkurser. Syftet är att försöka förutsäga den framtida växelkursen. Teknisk analys är en väl utbredd handelsteknik på den internationella valutamarknaden och handlare som använder sig av teknisk analys kallas chartister.

Carina Selander har undersökt hur resultaten i olika teoretiska modeller, för hur växelkursen bestäms i ekonomin, påverkas om man inkluderar det faktum att handlare på valutamarknaden använder sig av teknisk analys. Hon har tittat på några olika typer av växelkursmodeller, en modell för valutapolitik i form av centralbankens agerande på valutamarknaden och en modell för hur räntepolitiken bedrivs av centralbanken. Hon analyserar också en monetär växelkursmodell* med trögrörliga priser samt en modell för ett valutasamarbete med fasta växelkurser**.

Resultaten i växelkursmodellerna förändras när chartister inkluderas i modellerna. I den monetära växelkursmodellen, med trögrörliga priser, gör chartisthandel att växelkursen driver ännu längre ifrån sin jämviktsnivå än i modellen utan chartisthandel. I modellen för valutasamarbetet med fasta växelkurser får valutasamarbetet inte längre samma stabiliserande effekt på växelkursen.

I modellen för valutapolitik kan inkluderandet göra att växelkursen påverkas effektivt, om centralbanken köper/säljer inhemsk valuta på den internationella valutamarknaden, samtidigt som den säljer/köper inhemsk valuta på den inhemska penningmarknaden. På så sätt lämnas penningmängden oförändrad. Slutligen, i modellen för räntepolitik medför inkluderandet av chartister att centralbanken bör beakta hur växelkursen förändras och inte bara se till hur inflationen och produktionen förändras (som i grundmodellen) när de bestämmer räntan i ekonomin.

Förklaringar: teoretiska modeller
*Monetär växelkursmodell med trögrörliga priser: En modell som är baserad på jämvikt på penning- och valutamarknaden samt trögrörliga priser. Modellen den tar inte hänsyn till reala förändringar som exempelvis förändringar i ekonomins produktion av varor och tjänster. Analysen i modellen visar hur växelkursen överreagerar och driver iväg från sin jämviktsnivå efter en penningmängdsförändring.
**Växelkursmodell för ett valutasamarbete med fasta växelkurser: Växelkurserna är fast knutna till en annan valuta/valutakorg enligt en centralkurs. Modellen tillåter dock växelkurserna att fluktuera runt en centralkurs inom ett bestämt intervall.

Fredagen den 15 december försvarar Carina Selander, institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet sin avhandling med titeln Chartist Trading in Exchange Rate Theory (Svensk titel: Chartisthandel inom växelkursteori). Disputationen äger rum 13.15 i sal S 205h, Samhällsvetarhuset, fakultetsopponent är docent Anders Vredin, chef chef för penningpolitiska avdelningen på Riksbanken.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta gärna: Carina Selander, institutionen för nationalekonomi, telefon 090-786 69 10, e-post carina.selander@econ.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera