Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 december 2006

“Doorstep-CTG” en onödig undersökning på friska mödrar

På förlossningsavdelningarna i Norge och i de flesta andra länder i Norden tas rutinmässigt en 20-30 minuter lång CTG-registrering på den blivande mamman vid ankomsten. Resultaten av dessa CTG’n är inte alltid tillförlitliga. Detta visar en avhandling på Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

Ellen Blix’s avhandling ifrågasätter nödvändigheten av det CTG som rutinmässigt tas på kvinnan vid ankomsten till förlossningen, i Norge kallat “doorstep-CTG”. (CTG-cardiotokografi är den elektronisk övervakning som registrerar barnets hjärtslag och mammans värkarbete). Ellen Blix har undersökt om dessa kan påvisa oönskade förlossningsresultat och om dessa fynd i så fall innebär att man kan åtgärda och förebygga resultaten vid förlossningen, både för mor och barn. Hon har även titta på hur olika bedömare tolkar inkomst-CTG’n och vilken betydelse testen har i barnmorskans dagliga arbete på förlossningen.

I forskningsmaterialet ingår bland annat journaluppgifter från alla kvinnor förlösta på Hammerfest sjukhus mellan åren 1996-1998. Kvinnornas doorstep-CTG, förlossningsförlopp med åtgärder och utfall för modern och barnet har studerats. Åtta mycket erfarna läkare och barnmorskor blev ombedda att tolka CTG-kurvorna utefter bestämda kriterier och utan att känna till förlossningsutfallet och graden av enighet i dessa tolkningar fastställdes. Det gjordes en systematisk översikt av all tidigare forskning på doorstep-CTG. Det gjordes även en kvalitativ studie med intervjuer av 12 barnmorskor.

– Det finns ingen vetenskaplig kunskap som visar på om doorstep-CTG innebär en fördel för lågriskföderskor. Testen kan varken förutse eller förebygga oönskade utfall under förlossningen. Tvärt emot detta tyder resultaten på att doorstep-CTG kan ge missvisande information om födelseförloppet som inte är till fördel för barnet. Detta kan i sin tur innebära ökat bruk av epiduralblockader, kontinuerlig CTG övervakning samt fler provtagningar under förlossningen, säger Ellen Blix.

Personalen har dessutom olika tolkning av CTG, speciellt råder det hög grad av oenighet vid indikationer på onormala testresultat. Maktfördelningen inom förlossningsavdelningen påverkar också användningen och tolkningen av testet och en del barnmorskor upplevde att deras traditionella kliniska färdigheter blev sämre på grund av det ökade användandet av teknologin inom förlossningsvården.

För mer information kontakta:
Ellen Blix, barnmorska/MPH Hammerfest sjukhus Norge. Telefon; +47 90589315, e-post: eblix@barentsnett.no

Handledare:
Professor Med Dr Pål Øian, Universitetet i Tromsø/Universitetssykehuset Nord-Norge. Telefon +47 90939683, e-post pal.oian@unn.no

Avhandling för doktorsexamen i folkhälsovetenskap vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg.
Avhandlingens titel: ” En vurdering av testens prediktive verdier, reliabilitet och effekt. Betydning for jordemødre i deres daglige arbeid”.
Mer information på http://www.nhv.se/customer/templates/InfoPage____895.aspx
Den 16 januari 2007 håller Ellen Blix en föreläsning på NHV runt ämnet för sin avhandling – läs mer

Avhandlingen försvaras tisdagen den 19 dec, klockan 10.15 i Store auditorium, MH-bygget Universitet i Tromsø, Norge

Susanne Lj Westergren
Informatör
Telefon: +46 31 693 952
e-post: wstergren@nhv.se
www.nhv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera