Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2006

Torvmark med flera funktioner

Skogsproduktionen på torvmarker är ofta lägre än på fastmarksjordar. Genom att förbättra dräneringen i redan dikade torvmarksskogar och gödsla dem på rätt sätt skulle tillväxten kunna ökas väsentligt, enligt Björn Hånell vid SLU i Umeå.

Biobränsleaska är ett gödselmedel som innehåller fosfor och kalium men inget kväve, vilket passar de redan kväverika torvmarkerna perfekt. Alltför näringsrika platser bör dock inte gödslas, eftersom det då finns risk för att den potenta växthusgasen lustgas avgår till atmosfären.

På dikade marker med mäktiga torvlager skulle man efter avverkningen kunna skörda torven och använda till bränsle. Efter torvtäkten planterar man marken direkt med ny skog och därmed stoppas avgången av koldioxid från de blottade torvlagren.

På detta sätt skulle mer av växthusgasen koldioxid kunna bindas in i skogen genom den ökade tillväxten. Samtidigt kan mer träd- och torvbränsle ersätta en del av dagens fossila bränslen.

Bjorn.Hanell@ssko.slu.se, 090-786 82 97, Skogen – mot oljeberoendet för klimatmålen, sid. 14, http://skogskonferens.slu.se/2006/Dokumentation/Skogskonferensen_06_webb.pdf

BILDTEXTER: Tilll vänster plantering av lärk utan biobränsleaska på torvtäkt i Hälsingland.Till höger plantering med aska på samma torvtäkt. Foto: Björn Hånell, http://www2.slu.se/aktuellt/2006/pressbilder/notiser06-07/utan%20aska.JPG
http://www2.slu.se/aktuellt/2006/pressbilder/notiser06-07/med%20aska.JPG

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera