Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2006

Gis underlättar miljötillsynen

Nästan allt miljöarbete har någon form av geografisk koppling. Gis, geografiska informationssystem, skulle kunna effektivisera hanteringen av tillsyn enligt Miljöbalken betydligt, enligt forskare vid SLU i Alnarp.

I Simrishamns kommun är användningen av bekämpningsmedel i vattenskyddsområden extra problematisk på grund av områdets lantbruks- och fruktproduktion. Denna kommun valdes därför ut att vara exempel i projektet, som beskrivs i rapporten “GIS för tillsyn av bekämpningsmedelsanvändning”.

Genom att de data, som kommunens handläggare får in vid t.ex. tillståndsansökningar, kopplas till en digital karta kan tydligare analyser och objektivare bedömningar leda till snabbare handläggning och beslut.

Med hjälp av gis kan man också göra sammanställningar och analyser över större landområden, något som i stor sett är omöjligt med nuvarande tillsynssystem. Den historiska överblicken över användningen av bekämpningsmedel förbättras och ett mer heltäckande material kan redovisas i framtiden.

Gis skapar också förutsättningar för att utveckla ett webbaserat, användarvänligt rapporteringssystem mellan odlare och kommun.

BILDTEXT: Med hjälp av gis kan kommunen lättare hålla koll på användningen av bekämpningsmedel i vattenskyddsområden. Foto: Johan Nilsson, http://www2.slu.se/aktuellt/2006/pressbilder/notiser06-07/sprutaidimma.jpg
KARTA: http://www2.slu.se/aktuellt/2006/pressbilder/notiser06-07/Karta.jpg

Kontaktinformation
Johan.Nilsson@lt.slu.se, 040-41 51 52,

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera