Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2006

Svensk forskning om arbetsmiljön utvärderad

Hur ser landets forskning om kemiska hälsorisker ut? Vad vet forskarna om belastningsskador? Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, har under 2006 kartlagt arbetsmiljöforskningen i en internationell jämförelse och analyserat framtida forskningsbehov på området.

FAS tillsatte våren 2005, på regeringens uppdrag, en internationell utvärderingsgrupp som främst har analyserat svensk forskning om kemiska, fysikaliska och biologiska hälsorisker samt fysiska belastningsskador. Valet av område är betingat av Arbetsmiljöverkets behov av att kunna basera sina rekommenderade gränsvärden på aktuella forskningsresultat.

– Utvärderingen visar att den svenska arbetsmiljöforskningen sedan tjugo år ligger väl till vid en internationell jämförelse. Sverige intar en ledande position både vad gäller publicerade och citerade vetenskapliga artiklar. Svenska forskare har också ett omfattande samarbete med andra länders forskare, inte minst med de nordiska länderna som alla varit framgångsrika och pådrivande inom området, säger Rune Åberg, FAS huvudsekreterare.

Målsättningen för den här internationella utvärderingen var bland annat att bedöma hur framgångsrika forskarna har varit i att förmedla forskningsresultat av betydelse för miljöarbetet. Det ingick även i uppdraget att identifiera styrkor och svagheter i landets arbetsmiljöforskning, och att identifiera framtida forskningsbehov.

Rapporten, som ges ut på engelska med ett sammandrag på svenska, kan läsas i sin helhet eller laddas ned som en pdf-fil på www.fas.se

För ytterligare information kontakta:

Kenneth Abrahamsson, programchef
Tfn: 08-775 40 91, mobil: 070-546 83 53.
E-post: kenneth.abrahamsson@fas.se

Rune Åberg, huvudsekreterare
Tfn: 08-775 40 71, mobil: 070-663 13 14
E-post: rune.aberg@fas.se

Kontaktinformation
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, är en statlig myndighet som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd.
___________________________________________________________________________
Annie Rosell, pressansvarig, tfn 08-775 40 96, annie.rosell@fas.se
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS.
Postadress: box 2220, 103 15 Stockholm.
Tfn vx: 08-775 40 70, e-post: fas@fas.se – www.fas.se – org.nr: 202100-5240

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera