Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2006

Chans till forskarkarriär för nydisputerade

Arbetskraftsmigrationen å ena sidan och Segregationens betydelse för ohälsa och dödlighet å andra sidan visar på spännvidden hos tretton nydisputerade forskares projekt. De får dela på drygt 8 miljoner kronor under två år när Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, ger pengar till nydisputerade som vill fortsätta sin forskarbana.

Bidraget gör det möjligt för forskarna att gå vidare med sin forskarkarriär direkt efter examen. I år får tretton forskare av sextiosju sökande chans att utveckla sin forskning. Var och en får 650 000 kronor av den totala summan på drygt 8 miljoner för de kommande två åren.

– Doktorsexamen bör innebära ett startskott i forskningsarbetet och inte en slutpunkt. FAS stöd bidrar till en möjlighet att etablera sig i forskarsamhället, där det blir allt viktigare att publicera sina rön i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter för att meritera sig, säger Kenneth Abrahamsson, FAS programchef.

Några av forskarna har sin studieort i Stockholm, andra vid Umeå universitet, Växjö universitet, Göteborgs universitet och Lunds universitet. Av tretton beviljade bidrag gick elva stycken till kvinnor.

På www.fas.se/nyabidrag finns en lista över samtliga nydisputerade forskare som fått bidrag, så kallade post-doc.

För ytterligare information kontakta:
Kenneth Abrahamsson, programchef
Tfn: 08-775 40 91, mobil: 070-546 83 53.
E-post: kenneth.abrahamsson@fas.se

Rune Åberg, huvudsekreterare
Tfn: 08-775 40 71, mobil: 070-663 13 14
E-post: rune.aberg@fas.se

Kontaktinformation
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, är en statlig myndighet som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd.
___________________________________________________________________________
Annie Rosell, pressansvarig, tfn 08-775 40 96, annie.rosell@fas.se
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS.
Postadress: box 2220, 103 15 Stockholm.
Tfn vx: 08-775 40 70, e-post: fas@fas.se – www.fas.se – org.nr: 202100-5240.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera