Tema

Pojkars problem med skolan undersöks

Marie Nordberg, forskare vid Karlstads universitet, får 3,2 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att forska om pojkar och maskulinitet i skolan. Hon ska studera hur maskulinitet formas och lärs in i skolan. Hon ska också titta på hur skillnaden i status mellan praktiska och teoretiska utbildningar formas och lärs in. Syftet är bland annat att ta reda på hur undervisningen kan organiseras för att pojkar inte ska distanseras från läsämnen och högre utbildning.

Tidigare forskning pekar mot att pojkar som agerar enligt våra normer, som ”riktiga pojkar”, ofta får problem i skolan. De normer som råder för pojkar uppmuntras och befästs i en mängd sammanhang både i skolan och på barnens fritid. Men detta är samtidigt ett problem för pojkar i skolan, eftersom det distanserar dem från läsämnen och högre utbildning. För att belysa detta har Vetenskapsrådet tilldelat Marie Nordberg, forskare vid Karlstads universitet, 3,2 miljoner kronor fördelat på fyra år till projektet ”Maskulinitet på schemat”. Marie Nordberg ska följa pojkar i olika åldrar. Studien omfattar elever i grundskolans lägre stadier, barn- och fritidsprogrammet samt gymnasieskolans mansdominerade yrkesutbildningar. Eleverna kommer att följas i undervisningssituationer, på raster och på fritiden. Projektet förväntas bidra med viktiga kunskaper om hur maskulinitet lärs in i skolan och hur det tenderar att distansera pojkar både från skolarbete och högre studier. Resultaten kommer att vara viktiga, inte minst för politiker och för lärarutbildningen. Kunskapen kan användas för att förändra dagens skola. Projektetets namn är ”Maskulinitet på schemat: En studie av pojkar, maskulinitetsformeringar och pojkars distansering från skolarbete i olika skolformer” och är en utvecklig av det pågående projektet ”Att göras till riktig pojke”. Marie Nordberg är fil dr i pedagogik vid Karlstads universitet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Marie Nordberg 054-700 24 89, 070-713 77 92 eller marie.nordberg@kau.se

Pojkars problem med skolan undersöks

 lästid ~ 1 min