Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 november 2006

Toa-avfall blir hygiensk gödsel

800 miljoner människor i världen lider av undernäring och 2,6 miljarder saknar bra sanitära förhållanden. Om urin och fekalier sorteras och görs smittfria kan de användas för att gödsla grödorna. Skördarna ökar och hygienen och livsmiljön förbättras.

– Människor världen över strävar efter vattenspolande toaletter, säger Håkan Jönsson vid institutionen för biometri och teknik. Det är status att ha wc.

– Men med ekologisk sanitet får de både en bra toalett och ett bra gödselmedel, som kan ge vinst i form av ökad skörd, och dessutom skonar de miljön.

Ekologisk sanitet innebär att man sorterar urin och fekalier och använder dem som gödsel efter att smittämnena oskadliggjorts. Man får ett fungerande näringskretslopp. Dessutom sparar man vatten genom att minimera mängden och nedsmutsningen av det vatten som används.

Kontaktinformation
Håkan.Jönsson@bt.slu.se, 018-67 10 00

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera