Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 november 2006

Lyckad start för VärnamoverketEuropeiskt centrum för bränsleforskningklart för nästa etapp

Sedan drygt två år är arbetena igång för att etablera ett nytt europeiskt forskningscentrum i Sverige. Centret ska utveckla tekniken för att ur förgasad biomassa få fram de mest miljövänliga, förnybara nya drivmedlen. Målet är nå upp till en betydligt högre totaleffektivitet än med dagens alternativbränslen och att använda skogen som råvarukälla.

Projektet heter CHRISGAS och samordnas av Växjö universitet. Ett antal universitet och energiföretag i Europa deltar i projektet, som till stor del finansieras av EU och av Statens Energimyndighet. Eons tidigare forskningsanläggning i Värnamo har köpts in för ändamålet och heter nu Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre, VVBGC.

Centrets 18 MW pilotförgasare ska modifieras och kompletteras för att bli en demonstrationsanläggning för syntesgas och överföra kunskap och dela med sig av tekniska lösningar till deltagarna i projektet. Målet är lösningarna ska kunna användas hos en lång rad samarbetspartners runtom i Europa, vid tillverkning i full skala av fordonsbränsle ur biomassa.

Den första praktiska/tekniska fasen i CHRISGAS-projektet i Värnamo har nu blivit klar, efter en första ombyggnad och modernisering av verket. Kostnad cirka 15 miljoner kronor.

– Jag är mycket nöjd med att anläggningen så framgångsrikt och utan problem kunnat återstartas efter sju års i malpåse, säger rektor Johan Sterte vid Växjö universitet.

De svenska företag som deltar i satsningen är AGA, TPS, SEP, Perstorp AB, Södra och Ducente. För den fortsatta ombyggnaden av anläggningen från elproduktion till fordons bränsle produktion krävs nu att Statens energimyndighet beslutar om ytterligare resurser.

CHRISGAS-projektet anses ha en strategisk betydelse för att de högt satta målen i klimatprogrammet ska nås och för att för transportsektorns oljeberoende ska minska.

Detta markeras bland annat av att EU klassat projektet som ett av sina “flaggskeppsprojekt” och satsat nära 90 miljoner kronor i verksamheten. Energimyndigheten i Sverige har parallellt gått in med 75 miljoner hittills och förväntas kommande vecka ta beslut om ytterligare anslag för ombyggnad och drift av Värnamoanläggningen under CHRISGAS-projektet.

VVBGC AB ägs av Växjö och Värnamo kommuners respektive energibolag och bildades för att kunna överta Värnamoverket. Avsikten är att VVBGC ska överföras till Växjö universitets holdingbolag så snart staten gett sitt tillstånd.

Kontaktinformation
Ytterligare information:
Sune Bengtsson, koordinator för CHRISGAS, telefon 0470-70 88 23, mobil 070-668 88 23, e-post: sune.bengtsson@vxu.se eller Jerker Persson, pressansvarig, telefon 070-572 26 56, e-post: jerker.persson@vxu.se Se också www.vvbgc.com och www.chrisgas.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera