Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 oktober 2006

Miljömål belysta på välbesökt markdag

‘- Marken är viktig för hälften av de sexton svenska miljömålen. Det är avgörande att livsnödvändiga ekosystem bevaras och att man samtidigt har kvar produktionsförmågan.

Det konstaterade SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse när hon inledde gårdagens (17/10) Markdag på Ultuna. Där belystes nio av miljömålen med varsitt föredrag.

Markdagen arrangerades för sjunde året av SLU:s institution för skoglig marklära i samarbete med Skogsstyrelsen.

MILJÖMÅL, FÖREDRAGSTITEL OCH KONTAKTUPPGIFTER TILL SLU-FORSKARNA

Begränsad klimatpåverkan:
Ökad skogsproduktion – inverkan på växthusgaser från marken
Mats.Olsson@sml.slu.se, SLU, 018-67 22 13, 070-631 60 54

Bara naturlig försurning:
Försurar skogsbruket?
Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen

Giftfri miljö
Hur mycket kvicksilver tål skogsmark?
Kjell.Johansson@ma.slu.se, SLU/Naturvårdsverket, 018-67 31 05, 070-567 31 05

Ingen övergödning:
Kväveutlakningen minskar från Sveriges åkermarker!
Helena.Aronsson@mv.slu.se, SLU, 018-67 24 66

Grundvatten av god kvalitet:
Markanvändning – en begränsning för att nå miljömålet?
Lena Maxe, SGU

Myllrande våtmarker:
Bör vi lägga igen skogsdiken för att återskapa våtmark?
Lennart Henrikson, WWF

Ett rikt växt- och djurliv:
Myrors inverkan på skogs- och hagmark
Lisette.Lenoir@eom.slu.se, SLU, 018-67 15 05

Ett rikt odlingslandskap:
Den rika lunden
Swantje.Oostra@lpal.slu.se, SLU, 040-41 54 01

Levande skogar:
Kan skogsbruket undvika skador på kulturlämningar?
Mårten Aronsson, Skogsstyrelsen

Läs hela konferensdokumentationen:
http://www-sml.slu.se/markdagen/dok.html

Kontaktinformation
Gunnar.Wiklander@sml.slu.se, 018-67 34 57
Monika.Stromgren@sml.slu.se, 018- 67 25 25

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera