Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 oktober 2006

Koparasit diagnosticeras i mjölkprov – överförs av hundar

Mjölkkor i Thailand aborterar sina kalvar bland annat på grund av den encelliga parasiten Neospora caninum. Genom regelbundna mjölkprov kan infektioner av denna organism diagnosticeras i mjölkbesättningarna. Det visar Aran Chanlun i sitt doktorsarbete vid SLU. Huvudvärd för parasiten är hundar, som bör förhindras att föra smittan mellan gårdarna.

Den encelliga parasiten Neospora caninum är en viktig orsak till abort hos nötkreatur. Den påträffades första gången hos nötkreatur i början av 1990-talet men mycket tyder på att Neospora-infekterade djur funnits långt tidigare, även i Sverige.

Idag vet vi att parasiten är spridd över hela världen och har en livscykel där hund är huvudvärd medan nötkreatur är en av de viktigaste mellanvärdarna. Infekterade djur producerar specifika antikroppar mot parasiten och påvisande av antikroppar i blod används för att diagnosticera Neospora-infektion.

Veterinär Aran Chanlun från Thailand har i sitt doktorsarbete visat att mjölkprov kan användas för att ta reda på om en ko är infekterad med Neospora caninum. Med regelbundet återkommande analyser av mjölken i besättningens mjölktank kan man klarlägga infektionsstatus i mjölkkobesättningar.

I en studie baserad på tankmjölk fann Aran Chanlun att parasiten är vida spridd i norra och nordöstra Thailand. 46 procent av 220 undersökta besättningar var antikroppspositiva. Återkommande tankmjölksprovtagningar som gjordes under ett år i 418 besättningar visade att en tredjedel av besättningarna förblev fria från infektionen. Detta trots att parasiten är så vanlig i regionen och att hundar, som är huvudvärdar för parasiten och således kan sprida infektionen mellan besättningar, rör sig fritt mellan gårdarna.

Elva thailändska mjölkkobesättningar intensivstuderades och undersöktes med regelbundna blodprover under en fyraårsperiod. Resultaten visade att mellan 10 och 13 procent av korna var antikroppspositiva och att infektionsnivån varierade mellan besättningarna. Den vanligaste smittvägen var att kor infekterade sina kalvar under fosterstadiet, men nyinfektion av vuxna djur förekom också.

I avhandlingen föreslås olika åtgärder som thailändska djurägare kan vidta för att minska risken för att introducera och sprida infektionen i sina besättningar. Det handlar om att förhindra att avföring från hund kommer i kontakt med foder, strö och vatten, som ska ges till nötkreatur. Man bör inte heller rekrytera kvigor efter infekterade kor.
—————-

Veterinär Aran Chanlun, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, försvarar sin avhandling med titeln “Epidemiology of Neospora caninum infection in dairy cattle in Thailand”.
Disputationen avser veterinärmedicine doktorsexamen.
Plats: Ettans föreläsningssal, Klinikcentrum, SLU, Uppsala
Tid: tisdagen den 24 oktober 2006 klockan 9.15
Opponent: Docent Milton M. McAllister, University of Illinois, USA

Kontaktinformation
Aran Chanlun (engelska), mailto:Aran.Chanlun@kv.slu.se , 018-67 26 84

Camilla Björkman, mailto:Camilla.Bjorkman@kv.slu.se, 018- 6717 78

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera