Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 oktober 2006

Ny absorbator ökar solvärmens konkurrenskraft

Vid Uppsala Universitet har en innovativ högeffektiv solabsorbator utvecklats av doktoranden Tobias Boström. Den nya absorbatorn ökar verkningsgraden och har potentialen att kraftigt minska tillverkningskostnaden för solfångare. Disputationen äger rum den 20 oktober.

I takt med att olje- och elpriset stiger har intresset för alternativa uppvärmningskällor ökat kraftigt. Solvärme är en helt förnyelsebar energiteknik och redan nu ett konkurrenskraftigt alternativ till el och fossila bränslen.

– Genom att övergå till solvärme kan husägaren minska sina varmvatten- och uppvärmningskostnader, och samtidigt, eftersom solen skiner gratis, bli mindre känslig för marknads- och prisutvecklingen, säger Tobias Boström.

Ett solfångarsystem fångar upp solljus och omvandlar solenergin till värme som sedan kan användas till varmvatten och uppvärmning eller kylning av byggnader, till skillnad mot solceller som omvandlar solljuset till el. Den begränsande och dyraste komponenten i en solfångare är solabsorbatorytan, som fångar in solljuset och omvandlar den till värme. Genom absorbatorn strömmar ett värmemedium, oftast vatten, som tar upp och leder bort värmeenergin till en ackumulatortank där solvärmen kan lagras.

Den nyutvecklade absorbatorn består av nanopartiklar av nickel inbäddade i aluminiumoxid. Framställningsprocessen bygger på en nyutvecklad lösningskemisk process. En solabsorbatoryta skall vara högabsorberande av solljus men samtidigt undvika att stråla ut den absorberade energin i form av infraröd värmestrålning. De måste även vara stabila under lång tid under de förutsättningar som råder i solfångare i drift. Processen för ytbeläggning får dessutom inte vara miljöbelastande.

– En stor fördel med den nya lösningskemiska metoden är att man kan belägga vid normalt lufttryck, vilket gör denna metod enklare och billigare jämfört med dagens teknik som kräver vakuum i tillverkningssteget, säger Tobias Boström.

Den nyframtagna absorbatorn fångar upp 97 procent av solstrålningen och förlorar endast 5 procent i form av värmestrålning. Dessa värden är bättre än för dagens vakuumtillverkade solabsorbatorer. Absorbatorn är också mycket långtidsstabil och klimatbeständig.

Den lösningskemiska processen ska nu skalas upp till industriell nivå. Ett samarbete med en industriell partner har inletts och förhoppningen är att den nya patenterade absorbatorytan ska finnas tillgänglig för marknaden om några år.

Bildtexter:
1. Schematisk bild över ett solfångarsystem. Solen värmer upp absorbatorn i solfångaren som i sin tur värmer vatten som strömmar genom absorbatorn. Det solvärmda vattnet värmeväxlas med kallt vatten i ackumulatortanken. (Bifogas pressmeddelandet)

2. Bilden visar integrerade fasadsolfångare som tar vara på instrålad solenergi. (fås via Anneli Waara, 018-471 1974)

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Tobias Boström, tel: 018-471 37 83, 073-207 59 29, e-post: Tobias.Bostrom@angstrom.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera