Artikel från Karlstads universitet
3 oktober 2006

För lätt att köpa tobak för minderåriga

Varannan minderårig kan köpa tobak. Det visar en ny studie genomförd vid Karlstads universitet. Åldersgränsen som infördes 1997 har gjort det svårare för minderåriga att köpa tobak, men fortfarande är efterlevnaden av 18-årsgränsen dålig.

– Min avhandling handlar om hur förbudet att sälja tobak till minderåriga har påverkat deras möjlighet att köpa tobak, säger Mona Sundh, som disputerade den 29 september. De resultat som presenteras i avhandlingen bygger bland annat på provinköp av tobak som genomförts med hjälp av ungdomar. Avhandlingen handlar också om hur efterlevnaden av lagen kan förbättras.

Den 1 januari 1997 infördes i Sverige en lagstadgad åldersgräns vid 18 år för inköp av tobak. Syftet var att minska tillgängligheten för ungdomar och därmed minska konsumtionen. I sin avhandlingen har Mona Sundh studerat om den svenska åldersgränsen påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak, hur efterlevnaden av åldersgränsen kan förbättras och hur man kan vidareutveckla metoder för att följa efterlevnaden av 18-årsgränsen. Det empiriska underlaget för avhandlingen har utgjorts av provinköp av tobak som genomfördes 1996, 1999, 2002 samt 2005 i Malmö, Värmland och Västernorrland.

Mona Sundh har i sin avhandling kommit fram till att åldersgränsen har begränsat ungdomars möjlighet att köpa tobak. Efterlevnaden av lagen är dock fortfarande bristfällig. 2005 kunde ungefär varannan provinköpare köpa tobak utan att behöva bevisa sin ålder. Sämst var efterlevnaden i Malmö. Andelen ungdomar som röker dagligen i årskurs 9 i grundskolan har minskat från 1996 till 2005 i Värmland och Västernorrland medan det inte skett någon förändring i Malmö.

Kontaktinformation
För mera information kontakta Mona Sundh, universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap, epost: Mona.Sundh@kau.se telefon: 054 700 25 01

Senaste Nytt

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera