Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2006

Bevingat virus – första svenska avhandlingen om fågelinfluensa

Vilda fåglar, framförallt simänder anses vara källan till de influensavirus som ibland drabbar fjäderfä och i förlängningen också kan drabba människan. Hos fåglarna återfinns en stor mängd olika varianter av influensavirus. När andra djurslag, och då i synnerhet höns, smittas av vissa virusvarianter kan det hända att viruset muterar till en aggressiv form som kan orsaka svår sjukdom hos drabbade djur. Anders Wallensten, läkare i Kalmar, har studerat förekomsten av influensavirus bland vilda fåglar i Sverige.

Genom storskaliga provtagningar av vilda änder vid Ottenby Fågelstation har man funnit att omkring 20% av fåglarna bär på någon form av influensavirus. Detta stämmer väl med tidigare kunskap från Nordamerika, men vad som framkommit i denna studie är att influensavirus även förekommer hos änderna under vårflyttningen, vilket man tidigare inte kunnat visa.

– Detta är oerhört viktig information, det talar för att olika influensavirus cirkulerar kontinuerligt hos änderna under hela året säger Anders Wallensten. Tidigare har det varit något av en gåta hur viruset kunnat sprida sig mellan år och olika hypoteser har förts fram, alltifrån att virus skulle kunna övervintra i frusna sjöar till att andra fågelarter, exempelvis vadare, skulle härbärgera viruset under vintern och våren.

Bland de många virus som isolerats från vilda änder på Ottenby har en stor mängd olika varianter hittats, men än så länge inga aggressiva varianter.

– Det känns ju betryggande säger Anders Wallensten, men vi har funnit varianter av virus som är närbesläktade med dem som orsakar utbrott bland fjäderfä.

Influensavirus delas in i olika varianter efter två ytproteiner på viruset, hemagglutinin och neuraminidas som förkortas som H och N. Dessa förekommer i olika kombinationer till exempel H5N1 – den variant som orsakade de utbrott som spridit sig från Asien till Europa. Forskarlaget i Kalmar, under ledning av professor Björn Olsen vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, har tillsammans med sina medhjälpare vid Erasmus Medical Center i Rotterdam funnit en helt ny variant av influensavirus, H16. Denna variant hittades hos skrattmåsar vid Ottenby och är besläktade med influensavirus som sprids framför allt hos måsar.

I prover från sillgrisslor provtagna på ön Bonden utanför Umeå hittades en virusvariant med gener från både Amerika och Eurasien. Detta är ovanligt då fågelpopulationerna på dessa kontinenter normalt inte har så mycket kontakt. Det är därför ett mysterium hur de amerikanska virusgenerna hamnat hos fåglar i Östersjön.

– Vi spekulerar om att sillgrisslorna kan ha smittats med detta virus från någon annan art,som kan ha stött på virus från amerikanska fåglar, säger Anders Wallensten. En tänkbar kandidat är silvertärnan som övervintrar så långt bort som Antarktis och som potentiellt kan träffa amerikanska fåglar under flyttningen.

Anders Wallensten disputerar på avhandlingen “Influenza A virus in wild birds” vid Linköpings Universitet. Disputationen äger rum fredagen den 29 februari kl 09.00 i hörsalen Fullriggaren, Sjöfartshögskolan, Landgången 4, Kalmar. Opponent är Mikael Berg från Sveriges Lantbruksuniversitet.

Kontaktinformation
Anders Wallensten
mobil: 073-3261119
e-post: AndersWal@ltkalmar.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera