Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 september 2006

Nya strategiska satsningar från Forskningsrådet Formas

Formas utlyser nu medel för följande strategiska satsningar under åren 2007 – 2009:• Hållbar förvaltning av biologisk mångfald (10 Mkr per år 2007 – 2009)• Hållbar stadsutveckling (10 Mkr per år 2007 – 2009)• Läkemedel i miljön (10 Mkr per år 2007 – 2009)• Marin miljö (5 Mkr per år 2007 – 2008)• Samhällsvetenskaplig miljöforskning (15 Mkr per år 2007 – 2009)• Veterinärmedicin (10 Mkr per år 2007 – 2009)

Huvuddelen av Formas forskningsmedel fördelas via den stora årliga utlysningen som stänger i maj. Ungefär en tredjedel av forskningsmedlen används till strategiska satsningar inom områden där Formas forskarråd eller regeringen bedömer att det finns särskilda behov. Formas utlyser nu medel för strategiska satsningar inom sex områden under åren 2007 – 2009 för forskningsprojekt med start 2007.

Ansökningar välkomnas från samtliga fakulteter/vetenskapsområden gärna med ämnesövergripande inriktning. Projekten kan vara ett-, två- eller treåriga; inom Marin miljö dock endast ett- eller tvååriga.

Den aktuella forskningen ska ha relevans för svenska förhållanden, men kan ske utomlands om så är motiverat. Genusperspektivet ska beaktas i projektförslag där så är relevant. Bidrag från Formas får användas som svensk samfinansiering av FoU-inriktade EU-projekt.

För samtliga strategiska satsningar gäller att sista ansökningsdag är 11 december 2006. Formas forskarråd fattar beslut senast i april 2007.

Kontaktinformation
För mer information:
Hans-Örjan Nohrstedt, hans-orjan-nohrstedt@formas.se, 08-775 4016

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera