Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 september 2006

Ny metod med magnetkamera visar när shunt kan lindra demens

Demens som orsakas av vattenskalle kan ofta botas helt när patienten får en shunt. Det är svårt att avgöra vilka patienter som bör opereras, men en ny undersökningsmetod med magnetkamera kan ge svaret. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin.

Varje år opereras mer än 250 patienter i Sverige för demens orsakad av vattenskalle. Detta är den enda formen av demens som går att bota.

Vattenskalle eller hydrocefalus beror på att för mycket vätska samlas i hjärnans hålrum. Trycket i hjärnan påverkar bland annat patienternas förmåga att tänka och minnas. Vätskan kan dräneras genom en shunt, ett smalt plaströr som opereras in i hjärnans ena hålrum. I vissa fall kan en enklare titthålsoperation göra det möjligt för vätskan att helt naturligt tas upp i blodomloppet.

Demenspatienter med vattenskalle är mycket svåra att skilja från patienter där demensen orsakas av störningar i hjärnans blodcirkulation. I båda dessa fall är hjärnans hålrum förstorade.
– Dagens utredning är både omfattande och tidskrävande. Med en mer effektiv metod skulle vi hinna hjälpa fler patienter som har minnesstörningar på grund av hydrocefalus, säger Mats Tullberg, överläkare och neurolog vid Sahlgrenska akademin.

Studien är genomförd i samarbete med Hydrocefalus centrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. 25 opererade hydrocefaluspatienter jämfördes med 9 patienter med blodkärlsdemens. Forskarna använde magnetkamera för att studera vätskans rörelse i patienternas hjärnor och fann intressanta skillnader.
– Hos de patienter som hade opererats för hydrocefalus rörde sig vattenmolekylerna på samma sätt som hos friska människor, men hos patienterna med vaskulär demens var vattnets rörelse annorlunda, säger Mats Tullberg.

Vätskans rörelse tycks alltså kunna ge svar på frågan om patienten har vattenskalle eller inte. Upptäckten kan leda till ett bättre och enklare diagnosverktyg.
– Hittills har vi bara studerat vätskeflöden hos patienter som redan diagnostiserats. Nu ska vi undersöka om vattnets rörelse faktiskt kan användas för att ställa rätt diagnos, säger Mats Tullberg.

Resultaten presenteras vid den internationella kongressen Hydrocefalus 2006 som pågår mellan den 6 och den 9 september i Svenska mässan i Göteborg. Det är den första kongressen som tar ett helhetsgrepp av sjukdomstillståndet vattenskalle. Över 300 forskare, läkare och inbjudna gäster från hela världen deltar. Vid kongressen redovisas flera nya studier som kan leda till bättre diagnostisering och behandling av hydrocefalus.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Mats Tullberg, forskare vid Sahlgrenska akademin och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, telefon: 031-342 24 67, 073-597 99 83, e-post: mats.tullberg@neuro.gu.se

För mer information om kongressen Hydrocefalus 2006 kontakta:
Professor Carsten Wikkelsö vid Sahlgrenska akademin, telefon: 070-820 37 24, e-post: carsten.wikkelso@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera