Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 augusti 2006

Salmonellasmitta avbräck för SLU-forskare

Samtliga djur på SLU:s försöksanläggning, Mellangård, i Alnarp måste avlivas enligt beslut från Jordbruksverket. Anledningen är den salmonellasmitta som man inte lyckas få bukt med trots ett nära årslångt sanerande.


Det innebär att 140 mjölkkor och lika många ungdjur kommer att avlivas och destrueras. Inget av djuren kommer att användas inom livsmedelsindustrin.

För snart ett år sedan kom det första utbrottet av salmonella av typen typhimurium bland mjölkkobesättningen på SLU:s försöksgård Mellangård i Alnarp. Trots en grundlig sanering har man inte lyckats få bort smittan.
Vid den senaste provtagningen, som gjordes för några veckor sedan hade flera av djuren drabbats av salmonella thompson, en ovanlig smitta hos nötkreatur som det är svårt att komma till rätta med. Nu har Jordbruksverket beslutat att samtliga djur måste avlivas. Totalt handlar det om 280 nötdjur, varav hälften är mjölkkor och resten ungdjur.

– Smittan finns i alla djurgrupper i besättningen. Därför ser vi det inte längre som försvarbart att fortsätta på det här sättet utan har beslutat om avlivning av hela besättningen, meddelade Elöd Szántó vid Jordbruksverkets smittbekämpningsenhet i ett pressmeddelande som skickades ut den 16 augusti.

Vid Mellangård har det bedrivits forskning om bland annat olika golvsystem och golvunderlag, utformning av liggbås samt foderförsök för mjölkkor.

– All forskning avbröts i samband med det första salmonellautbrottet den 2 september 2005, och har legat nere sedan dess. Vår förhoppning är förstås att kunna starta om med nya djur, säger Anders Herlin, en av forskarna vid SLU i Alnarp.

Huruvida om och när forskning samt mjölkproduktion kan komma igång igen vid Mellangård, beror på flera framtida beslut.

-Det är ännu oklart vad som kommer att hända med anläggningen i Alnarp, då vi ännu inte till fullo kan se de ekonomiska konsekvenserna av salmonellautbrottet, säger Stefan Lindqvist, chef för SLU:s egendomsförvaltning. I enlighet med lagstiftningen om zoonoser ersätter Jordbruksverket upp till 50 procent när det gäller sanering och etablering av ny djurbesättning. Resterande är en ersättningsfråga som handläggs av Kammarkollegiet som sköter statens försäkringar.

-Först när vi vet den totala kostnadsbilden för sanering och återuppbyggnad av en ny mjölkkobesättning – och hur stor andel av den kostnaden som Jordbruksverket och Kammarkollegiet ersätter – kan SLU fatta beslut om återuppbyggnad av besättningen. Ett är säkert – det kommer innebära stora kostnader innan en besättning kan finnas på plats igen, säger Stefan Lindqvist vid SLU.

För mer information:

Stefan Lindqvist, chef för SLU:s egendomsförvaltning 070-63 12 533(angående fastigheten Mellangård)
Anders Herlin, forskare SLU i Alnarp 070-45 55 194 (angående forskning vid Mellangård)
Martin Wierup, veterinär och prefekt vid inst för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU 070-53 99 295 (angående sjukdomen salmonella)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera