Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 juli 2006

Allergier på jobbet – vad kan vi göra?

Allergi och annan överkänslighet är mycket vanliga och vissa data talar för att de ökar i dagens samhälle. Allergier på jobbet – vad kan vi göra? är temat för FAS nyutkomna kunskapsöversikt. I boken intervjuar journalisten Helene Wallskär ledande forskarepå området.

Vad är allergi? Inom vilka områden är allergi vanligt? Vad kan vi göra för att minska problemen med överkänslighet i arbetslivet? Det är några av de frågor som boken tar upp.

Allergier på arbetsplatsen ställer ökade krav på förebyggande insatser. Några av de områden som boken belyser är kontaktallergier, allergier i livsmedelsindustrin, problematiken kring isocyanater i bland annat bilverkstäder och skumplasttillverkning och sjukahus-besvär. Forskarna ger här en rad exempel på vad som gjorts och görs för att lösa problemen med överkänslighet i arbetslivet.
– Genom bland annat svensk forskning har vi ökat kunskapen om vissa allergier så att vår förmåga att göra något i praktiken för de drabbade förbättrats, säger Bengt Järvholm, professor i folkhälsa och klinisk medicin vid Norrlands universitetssjukhus.

Beställningsinformation
Allergier på jobbet – vad kan vi göra?
beställs på www.fas.se eller genom Hellmans förlag,
tfn: 0150-78 880, info@hellmansforlag.se
Pris: 79kr, porto tillkommer.
ISBN 91-89602-27-7

Kontaktinformation
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) är en statlig myndighet
som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja
människors arbetsliv, hälsa och välfärd. ______________________________________________________________________
Annie Rosell, pressansvarig, tfn 08-775 40 96, annie.rosell@fas.se
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)
Postadress: Box 2220, 103 15 Stockholm, tfn vx: 08-775 40 70, e-post: fas@fas.se
www.fas.se
Org.nr: 202100-5240

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera