Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 juni 2006

Plack i hjärnan vid Alzheimers påverkas inte av kolesterolsänkande läkemedel

Höga kolesterolvärden anses vara en viktig orsak till att det bildas plack i hjärnan hos patienter med Alzheimers sjukdom, men kopplingen mellan kolesterol och plack ifrågasätts nu i en avhandling från Sahlgrenska akademin. Även om det produceras mindre kolesterol i hjärnan bildas inte mindre plack.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens. Varje år drabbas 7500 svenskar. Man räknar med att 3 % av alla över 65 år har senil demens av alzheimertyp.

Hos en patient med Alzheimers sjukdom bildas en beläggning i hjärnan som kallas plack och som gör att nervcellernas förmåga att kommunicera med varandra störs. Beläggningen består av ett protein som kallas beta-amyloid. Många hjärnforskare anser att plackbildningen är orsaken bakom Alzheimers sjukdom.
– Det är en allmänt vedertagen uppfattning att en ökad produktion och anhopning av beta-amyloid är det som sätter igång hela sjukdomsprocessen, säger Kina Höglund.

Tidigare studier har visat att en medelålders människa med höga kolesterolvärden löper större risk att senare i livet utveckla demens. Andra studier på djur har visat att det produceras mer beta-amyloid i djurets hjärna om det har höga kolesterolvärden. Men detta enkla samband mellan kolesterol och produktionen av beta-amyloid tycks inte finnas i människans hjärna.
– Trots att patienterna i vår studie fick kolesterolsänkande läkemedel påverkades inte produktionen av beta-amyloid. Det tycks alltså inte finns någon direkt koppling mellan kolesterol, beta-amyloid och Alzheimers sjukdom, säger Kina Höglund.

I den nya studien fick ett tjugotal patienter med Alzheimers sjukdom en medicin som ingår i läkemedelsgruppen statiner. Dessa läkemedel har en kolesterolsänkande effekt. Tidigare studier har visat att statiner kan minska risken för Alzheimers sjukdom med uppemot 70 %.
– Statinerna har en tydlig positiv verkan men det tycks inte vara läkemedlets kolesterolsänkande egenskaper som är bra mot Alzheimers sjukdom. Jag tror att det snarare är statinernas antiinflammatoriska effekt som skyddar mot sjukdomen, säger Kina Höglund.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, avdelningen för psykiatri och neurokemi
Avhandlingens titel: Statin treatment and ß-Amyloid Production in Patients with Alzheimer’s Disease

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Kina Höglund, telefon: 031-343 24 41, 076-307 49 75, e-post: kina.hoglund@neuro.gu.se

Handledare:
Professor Kaj Blennow, telefon: 031- 343 17 91, e-post: kaj.blennow@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera