Artikel från Skogforsk
21 juni 2006

Förarlös skogsmaskin lönsam

Förarlösa skogsmaskiner kan sänka skogsbrukets avverkningskostnader och bränsleförbrukning. Ett första system som testats av Skogforsk är konkurrenskraftigt redan på prototypstadiet och betecknas av forskarna som ett tekniskt genombrott.

Den förarlösa Besten kan tillsammans med två bemannade skotare vara framtidens avverkningskoncept. Skotarna fungerar som kurirer till Besten, som manövreras av skotarförarna med hjälp av fjärrstyrning. “Bestenkonceptet” testas just nu på prototypstadiet och resultaten är lovande både när det gäller prestation och kostnad, anser Isabelle Bergkvist, forskare på Skogforsk.

– Ett tekniskt genombrott för skogsbruket, menar Isabelle Bergkvist. Avverkningskostnaden kan sänkas med drygt 15 procent jämfört med ett traditionellt tvåmaskinsystem. Orsaken är bland annat enklare och billigare maskiner, direktlastning på skotaren och att bränsleförbrukningen blir 20-40 procent lägre.

Skogforsks resultat visar att det förarlösa konceptet lönar sig i grov skog och vid terrängtransportavstånd upp till ca 600 meter. Därefter blir väntetiderna för avverkningsenheten så pass långa att ett traditionellt skördar- skotarsystem lönar sig bättre.

Isabelle Bergkvist lyfter även fram andra fördelar med konceptet:

– Virket lastas direkt på skotaren, så det smutsas inte ner eller blir bortglömt. Ledtiderna blir också kortare, eftersom allt virke ligger vid bilvägen när avverkningen är klar. Och när avverkningen styrs från skotaren blir förarmiljön tystare och skotarföraren får mer arbetsväxling.

Bestensystemet hävdar sig alltså väl redan på prototypstadiet men behöver utvärderas ytterligare, bland annat när det gäller prestationen i klenare skog och möjligheten att hantera flera virkessortiment.

Se filmen om Besten på vår webb! http://www.skogforsk.se/press

Kontaktinformation
Isabelle Bergkvist, Skogforsk. Tel: 0705-58 85 87
Malin von Essen, pressansvarig. Tel: 018-18 85 76, 0706-30 68 67

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera