Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2006

Nya hedersdoktorer vid SLU

Sex nya hedersdoktorer har nu utsetts av SLU. De kommer att installeras vid promotionshögtiden som hålls vid SLU i Uppsala den 7 oktober 2006.

Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap, har utsett
professor Carlos Ochoa, Lima, Peru, och agronomie licentiat Ingvar Wiberger, Axvall, till hedersdoktorer.

Carlos Ochoa har under många år vigt sitt liv åt forskning inom botanik, genetik och växtförädling. Främst har han forskat om potatis. Carlos Ochoa’s långsiktiga arbete med att samla och kartlägga vilda potatissläkter samt att förbättra olika sorter för olika agro-ekologiska förhållanden är mycket framstående. Genom åren har han besökt Sverige och underhållit sina kontakter med svenska växtförädlare.

Ingvar Wiberger är en av pionjärerna inom svensk bioteknik och har varit verksam inom ett flertal företag, bl a Bofors Nobel, Pharmacia och Amersham. Han har utifrån ett djupt intresse för kemisk och biologisk forskning fungerat som brobyggare mellan SLU och bioteknisk industri. Ingvar Wiberger har utvecklat SLU Holding till en av landets främsta universitetsorganisationer för affärsmässig förädling av forskningsresultat till biotekniska företag.

Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds-och jordbruksvetenskap, har utsett professor Richard Stiles, Technishe Universität, Wien, Österrike och professor Walter Wohanka, University of Applied Sciences, Campus Geisenheim, Tyskland, till hedersdoktorer.

Richard Stiles har medverkat till att stärka den akademiska gemenskapen kring landskapsutbildningarna i Europa. Han har identifierat en rad viktiga utvecklingsområden, ett flertal har lett vidare till europeiska samverkansprojekt för undervisning och forskning. Richard Stiles har under lång tid haft ett nära och värdefullt samarbete med institutionen för landskapsplanering vid SLU i Alnarp.

Walter Wohanka är professor i växtpatologi och främst inriktad på sjukdomar hos olika växter. Att minska miljöeffekterna från trädgårdsodlingar är ett område han har varit och ännu är mycket engagerad inom. Walter Wohankas stora insats för trädgårdsnäringen är utveckling av långsam rening av näringslösningar i växthusodlingar av bland annat grönsaker. Syftet med långsam rening är att minska spridning av sjukdomar med näringslösningen i slutna odlingssystem.
Sedan 1992 har Walter Wohanka varit mycket involverad i flera projekt vid SLU.

Fakulteten för skogsvetenskap, har utsett jägmästare Karl-Göran Enander, Jönköping, och professor Pekka Niemelä, University of Joensuu, Finland, till hedersdoktorer.

Karl Göran Enander har tillfört mycket viktiga kunskaper om det moderna skogsbrukandets förhistoria och historia fram till år 2000. Han har bland annat skrivit uppsatser om skogsbrukets, skogsforskningens och skogspolitikens historiska utveckling. Hans skrifter erbjuder en initierad och välbalanserad beskrivning av denna utveckling, av väsentligt intresse för fakultetens medlemmar och övrig personal, dess studenter och en skogsintresserad allmänhet.

Pekka Niemelä är skogsekolog och har gjort mycket viktiga upptäckter särskilt inom området “växt-djur-interaktioner”. Han har arbetat med både grundläggande och mer praktisk inriktad forskning om effekter av klimatförändringar och skogsgödsling.
Pekka Niemelä har också varit en aktiv samarbetspartner med forskare inom fakulteten.

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU kommer inte att utse någon hedersdoktor under 2006.

För mer information om respektive hedersdoktor kontakta respektive fakultetskansli;
Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds-och jordbruksvetenskap, Kerstin.Olin@adm.slu.se
Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap, Mia.Uppsten@adm.slu.se
Fakulteten för skogsvetenskap, Ulla.Marklund@adm.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera