Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2006

Skogsbruket kan halvera bränsleförbrukningen

De senaste 20 åren har skogsbruket minskat bränsleförbrukningen med drygt 30 procent. Och skogsbruket kan fortsätta minska oljeanvändningen dramatiskt. Elhybridskotaren El-forest, maskinkonceptet Besten och “80-tonnare” för virkestransporter är spännande innovationer som kan leda till en knapp halvering av dagens bränsleförbrukning. Det framgår av en ny rapport från Skogforsk.

Det finns ett helt batteri av åtgärder som kan göra skogsbruket mer energieffektivt, menar Claes Löfroth, forskare på forskningsinstitutet Skogforsk.

– Det handlar bland annat om nya maskinsystem, hybridteknologi, nya drivmedel och välutbildade förare. En knapp halvering av dagens bränsleförbrukning är möjlig under de kommande tio åren, säger Claes Löfroth.

Hybridmotorer är högintressanta just nu. Elskotaren El-forest är en skogsmaskin med uppgift att forsla ut virket ur skogen. Den drivs av ett elsystem som laddas av en liten dieselmotor på 40 kW. El-forest reducerar bränsleförbrukningen med 50 procent jämfört med en vanlig skotare.

– Innovationer av den här typen är precis vad svenskt skogsbruk behöver för att bibehålla sin konkurrenskraft. I kostnaden för drivmedel finns en stor besparingspotential samtidigt som mer energieffektiva maskiner är en förutsättning för att Sverige ska nå de nationella miljömålen, säger Claes Löfroth.

Förarlös skogsmaskin
Ett annat spännande tekniksprång är den förarlösa avverkningsmaskinen “Besten”. Tillsammans med två bemannade skotare kan Besten vara framtidens avverkningskoncept. Skotarna fungerar som kurirer till den obemannade Besten, som manövreras av skotarförarna. “Bestenkonceptet” testas liksom El-forest på prototypstadiet och Skogforsk har visat att bränsleförbrukningen kan sänkas med minst 20 procent jämfört med vanliga avverkningssystem.

– Den hävdar sig redan på prototypstadiet väl mot dagens system med skördare och skotare, både vad gäller prestation och kostnad, säger Isabelle Bergkvist, också hon forskare på Skogforsk.

80-tonnaren – framtidens timmerbil?
Lastbilstransporterna är ett annat område med förbättringspotential. Den största vinsten ligger troligen i att köra mer virke per lastbilsvända. Bland viktiga konkurrentländer finns exempel på användning av virkesbilar med betydligt högre fordonsvikter än i Sverige. Kanada, Australien, Indonesien och andra stora konkurrentländer har exempelvis bilar på upp till 120 ton.

– Med något längre fordonslängd skulle det vara möjligt att köra 80-tonslastbilar utan att förändra axeltrycket. Det skulle minska både dieselanvändning och utsläpp för virkestransporter med 30 %. Vi skulle också få bort ca 20% av lastbilsflottan – gissningsvis den äldsta, “smutsigaste” delen.

Kontaktinformation
Kontakt:
Claes Löfroth, Skogforsk. Tel: 018-18 85 07, 0705-15 85 07.
Malin von Essen, pressansvarig. Tel: 018-18 85 76, 0706-30 68 67.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera