Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2006

Ny metod kan minska röjningsberget

Sedan mitten av 90-talet brottas svenskt skogsbruk med ett gigantiskt “röjningsberg”. Det består av hundratusentals hektar ungskog med akut röjningsbehov som – om ingenting görs – riskerar sämre värdetillväxt, högre avverkningskostnad och större risk för vindfällning efter gallring. Nya resultat från Skogforsk visar att det nu för första gången på tio år kan vara möjligt att minska röjningsberget. Med en ny maskinell metod skulle ytterligare 65 000 hektar ungskog kunna röjas till samma kostnad som idag.

Skogsbruket röjer varje år ca 300 000 hektar ungskog. Trots detta har man inte lyckats minska det röjningsberg som uppstod till följd av att röjningsplikten togs bort i början av 1990-talet.

Den nya maskinella stråkröjningen är snabbare och billigare än dagens metoder.

– Vi talar om ett genombrott. Kostnaderna för röjning skulle kunna minska med ca 30 miljoner kronor per år, alternativt skulle ytterligare 65 000 hektar ungskog kunna röjas till samma kostnad som idag, säger Isabelle Bergkvist.

Stråkröjningen är alltså en metod med stor potential. Men att komma från forskning till storskalig praktisk drift brukar ta lång tid i skogsbruket. Den här gången gör skogsnäringen därför en gemensam satsning. Den innebär att Skogforsk under de kommande fyra åren får 3,2 miljoner kronor för att tillsammans med SLU studera stråkröjningens effekter på produktion och kvalitet.

– Vi hoppas kunna räta ut de frågetecken som finns kvar för stråkröjningen och att metoden därefter kan tas i bruk på stora delar av röjningsarealen, säger Isabelle Bergkvist.

Faktaruta:
Stråkröjning innebär att en maskin röjer stråk på drygt 2 meters bredd, vilket är det normala avståndet mellan träden efter en röjning. Däremellan lämnas en 5-8 meters mellanzon där man röjer med vanlig röjsåg. Att stråkröjningen blir dubbelt så snabb och hälften så dyr som vanlig röjning beror på att maskinen arbetar mycket effektivt i stråken, men också på att arbetet med röjsågen i mellanzonen går mycket snabbare då man har stråken att hålla sig till.

Kontaktinformation
Kontakt:
Isabelle Berkgvist, Skogforsk. Tel: 018-18 85 95, 070-558 85 87.
Malin von Essen, pressansvarig. Tel: 018-18 58 76, 0706-30 68 67.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera