Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 maj 2006

Klimatförändringarna: Granens tillväxt kan starta tio till tjugo dagar tidigare år 2100

År 2100 kan granar i Norrland till följd av klimatförändringarna få knopparna att bryta och börja skjuta mellan tio och tjugo dagar tidigare än idag. Det framgår av Michelle Slaneys doktorsavhandling. Hon disputerar på fredag vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU i Alnarp.

Resultaten baseras på treåriga undersökningar på stora granar i Flakalidens helträdskammare utanför Vindeln i Västerbotten. I kamrarna har både temperaturen och koldioxidhalten i luften höjts för att motsvara de förhållanden som klimatforskarna tror kommer att råda år 2100.

Högre temperaturer får också till följd att fotosyntesprocessen sätter igång tidigare på våren och når full kapacitet tidigare under sommaren. Detta i sin tur kan påverka hur mycket kol träden tar upp och skogsmarken kan lagra under året. Detta är viktigt eftersom den boreala skogens förmåga att fungera som framtida kolsänka ofta framhålls i klimatdiskussionerna.

Michelle Slaneys studie är ovanlig på flera sätt. I andra försök har forskare undersökt effekten av antingen förhöjd temperatur eller koldioxidhalt, men Michelle Slaney har kunnat studera båda aspekterna samtidigt. Hon har också kunnat arbeta med 40 år gamla träd som var upp till
åtta meter höga, medan tidigare studier framförallt gjorts på små plantor.

Mätningarna i Flakaliden av den globala uppvärmningens effekter på granar upphörde förra året. Helträdskamrarna monterades då ner och fraktades till Hawkesbury utanför Sydney i Australien, där de nyligen rests kring betydligt
mer snabbväxande träd, nämligen Eucalyptus.

Fredagen den 5 maj 2006 kl 10.00 försvarar Master of Science Michelle Slaney, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU i Alnarp, sin
avhandling med titeln Impact of Elevated Temperature and CO2 on Spring Phenology and Photosynthetic Recovery of Boreal Norway Spruce.

Disputationen avser skoglig doktorsexamen.

Opponent är agronomie doktor Henrik Saxe, Environmental Assessment Institute, Köpenhamn, Danmark.

Lokal: Craafordsalen, SLU i Alnarp.

Kontaktinformation
Michelle Slaney, Institutionen för sydsvensk
skogsvetenskap, Box 49, 230 53 Alnarp, tel 040-41 51 85.
E-post: Michelle.Slaney@ess.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera