Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 april 2006

Ekorrar skvallrar om ett rikt kottår för granen

Det blir gott om grankottar i år – till glädje för skogsbruket, forskarna och fröälskare som ekorre, korsnäbb och hackspett. Det framgår av Skogforsks årliga kott- och fröprognos. Ett annat tydligt tecken på att ett rikt kottår stundar är mattor av nedfallna granskott som bildas när ekorrarna äter sig mätta på de saftiga svällande granblomknopparna.

Ekorrarnas framfart i de svenska granarna bekräftar Skogforsks kott- och fröprognos som säger att 2006 ska bli ett bra kottår.

– Mängden avgnagda skott tyder på att det finns gott om blomknoppar – annars skulle ekorrarna söka annan föda, säger Johan Sonesson, forskare på Skogforsk.

För skogsbruket är detta som ljuv musik. En rik fröskörd skulle ge skogsplantskolorna chansen att fylla på sina frölager efter flera magra kottår. Inte minst stormen Gudrun har bidragit till att granfrö av hög kvalitet har blivit en bristvara.

Men även forskarna gläds över granens förestående blomning. Den innebär bland annat att det svenska programmet för skogsträdsförädling som drivs av Skogforsk kan ta ett kliv i framåt.

På Skogforsk ligger man också i startgroparna för vidareutveckling av en teknik som medger produktion av ett stort antal granplantor från ett enda frö. Projektet skulle ha startat redan 2005, men fick skjutas upp på grund av bristen på färska granfrön.

Kontaktinformation
Johan Sonesson, Skogforsk. Tel: 018-18 85 89, 070-518 85 89.
Malin von Essen, pressansvarig. Tel: 018-18 85 76, 070-630 68 67.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera