Artikel från Skogforsk
7 april 2006

Mindre problem med tjällossning i framtiden

Stormen Gudrun har inneburit stora påfrestningar på vägnätet i södra Sverige. Och nu tycks tjällossningen – som normala år kostar skogsnäringen ca en miljard kronor – bli svårare än vanligt. Men på Skogforsk pågår utvecklingsprojekt som kan minska skogsbrukets och samhällets tjällossningsproblem i framtiden.

En tidigare utredning från Skogforsk visar att de avstängda vägarna under tjällossningen kostar skogsbruket ca en miljard kronor i form av ökade lagerkostnader och kvalitetsförluster på virket. Men på Skogforsk pågår flera projekt med målet att öka virkestransporternas framkomlighet under perioder med dålig bärighet. Beslutsstödet “VägRust” kan exempelvis användas för att optimera upprustningen av vägnätet. Däcktekniken CTI minskar å andra sidan fordonens lufttryck och ökar på så sätt framkomligheten på mjuka skogsvägar under tjällossningen.

VägRust – bättre bärighet till lägre kostnad

Ett välskött vägnät minskar problemen under tjällossningen. Men det är dyrt att hålla vägarna i trim. VägRust beräknar var resurserna för upprustning gör mest nytta när skogsbruket ska minimera sina kostnader för att förse skogsindustrin med råvara året runt.

VägRust är fortfarande under utveckling, men används redan av skogsbruket för att planera och optimera upprustningar av skogsbilvägnätet. Systemet skulle också kunna användas av Vägverket vid planering av åtgärder i det allmänna vägnätet. Utvecklingsprojektet är ett samarbete mellan Skogforsk, Linköpings universitet, Mitthögskolan, Holmen Skog, SCA Skog, Stora Enso Skog och Sveaskog.

Kontakt:
Mikael Frisk, Skogforsk. Tel: 018-18 85 64, 0706-64 96 00, mikael.frisk@skogforsk.se

CTI – minskat lufttryck ger bättre framkomlighet

CTI – Central Tire Inflation – är ett system för att under färd minska ett fordons däcktryck och därmed öka framkomligheten på mjuka underlag, t.ex. på skogsvägar under tjällossning. CTI minskar slitaget på vägbanan, ökar bilarnas dragkraft och förlänger däckens livslängd. Dessutom minskar påfrestningen på förarens nacke, rygg och axlar tack vare lägre vibrationer när däcktrycket anpassas till underlaget. Den största besparingen för CTI ligger i en halvering av skogsbrukets lagerkostnader under tjällossningen. Ett färdigmonterat CTI-system kostar 150 000-200 000 kronor.

Tekniken utvärderas våren 2006 med hjälp av tolv CTI-utrustade timmerbilar från Blekinge i söder till Västerbotten i norr. Projektet är ett samarbete mellan Skogforsk, Vägverket, Volvo lastvagnar, Scania, däcktillverkare m.fl.

Kontakt:
Paul Granlund, Skogforsk. Tel: 018-18 85 71, 0705-11 78 44, paul.granlund@skogforsk.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera