Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 mars 2006

Sex nya SLU-professorer

SLU installerar 31 mars sex nya professorer. En av dem går i Linnés fotspår – men nu med ny teknik.

Årets nya professorer vid SLU har kunskaper som tydligt visar bredden inom universitetet. De har allihop också nära kopplingar till det omgivande samhället – både nationellt och internationellt.

Paresh Chandra Dutta – blev som student intresserad av fetter och oljor, och då speciellt kolestrol på grund av dess betydelse för hälsan. Efter disputation vid SLU har han arbetat med växtsteroler och växtstanoler i cerealier. De ingår naturligt i cerealier och är kemiskt närbesläktade med kolesterol som finns i animaliska livsmedel.

Då “functional foods” innehåller höga koncentrationer växtsteroler är det viktigt att nivåerna i de nya matvarorna kontrolleras och dokumenteras för att kunna följa hälsoeffekterna på lång sikt. Frågan forskningen söker svar på är om växtsteroler kan vara både av godo och ondo och hur vi i så fall kan optimera de positiva effekterna och minimera de negativa.

Paresh Chandra Dutta installeras till professor i livmedelsvetenskap, särskilt livsmedelskemi vid SLU i Uppsala.

Ulf Gärdenfors – hade redan som barn Carl von Linné som förebild. Ulfs genuina intresse för flora och fauna förde honom ut på resor till såväl regnskogar som bergstrakter. Efter en doktorsavhandling i systematisk zoologi kom han 1992 till ArtDatabanken vid SLU. Här har han verkligen kunnat fortsätta i Linnés fotspår med att kartlägga och beskriva många kända arter. I dag känner man till 50 000 flercelliga arter i Sverige och troligen finns det flera tusen kvar att upptäcka. Modern IT-teknik har gjort det möjligt att skapa ett gediget material. ArtDatabankens databaser över enskilda arters förekomst innehåller i dag sex miljoner observationer. Linné skulle minst sagt häpnat över de molekylära metoder för att identifiera arter som används i dag.

Ulf Gärdenfors är en av initiativtagarna till Svenska artprojeket och Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna, det största bokprojektet någonsin i Sverige. När det är avslutat inom 20 år ska alla flercelliga arter vara kartlagda och beskrivna.

Ulf Gärdenfors installeras som professor i naturvårdsbiologi vid SLU i Uppsala.

Inger Ledin – tycker att getter är fantastiska djur. De är härdiga, kan anpassa sig till olika klimat, har god fruktsamhet och billigare att köpa än kor. Just dessa egenskaper gör geten till ett viktigt djur för småbönder i utvecklingsländerna. Inger Ledin har gjort merparten av sin forskning kring utfodrings- och produktionssystem för getter under tropiska förhållanden, främst Sydostasien och Afrika.

Trots getens positiva egenskaper har det fått hård kritik som betesdjur. Speciellt inom skogsbruket anses geten vara orsak till att nyplanteringar förstörs. Inger Ledin håller inte med om kritiken, skadorna orsakas snarare av människan själv samt att man håller för många betande djur i relation till vad marken kan producera, anser hon..

Inger Ledin installeras som professor i husdjurens utfodring och vård vid SLU i Uppsala.

Brian Ogle – har under 20 år arbetat med integrerade småskaliga system för bönder i Afrika och Sydostasien. I dessa länder är 50-70 procent av befolkningen beroende av jordbruket för sin försörjning och husdjur är en viktig del av jordbruket. Brian Ogle´s strävan har varit att förbättra produktiviteten och uthålligheten för de små jordbruken. Forskningen har ofta gjorts i samarbete med lokala forskare.

Många av restprodukterna från bl a jordbruket bränns eller dumpas i floder och vattendrag. Brian Ogle´s forskning har fokuserat på att restprodukter från jordbruket, livsmedels- och bryggindustrierna kan användas till utfodring av husdjur, t ex fjäderfä. Det har bl a inneburit att halmen från risskörden används som djurfoder istället för att brännas upp.

Forskningen har också sökt alternativ till användandet av kemiska bekämpningsmedel, bl a vid odling av ris i Vietnam. Frigående ankor har fått hålla efter ogräs och insekter. Tyvärr har utbrottet av fågelinfluensan tvingat fram ett avbrott på obestämd tid för just det försöket.

Brian Ogle installeras som professor i husdjurens utfodring och vård med särskild inriktning mot tropisk husdjursskötsel vid SLU i Uppsala.

Torbjörn Suneson – vill med sin forskning visa på betydelsen av landskapsarkitektens arbete för att förvalta och utveckla kulturarvet. Vid institutionen för stad och land, vid SLU i Uppsala, har man tagit fram metodik för att förstå hur olika miljöer tolkas, utvecklas och används.

Torbjörn Suneson har också intresserat sig för utbildningen till landskapsarkitekt. Om utbildningens innehåll och hur yrket vuxit fram. En av förebilderna har varit Knut Forsberg som ritade parker och stadsplaner på 1850- och 1860-talet. Redan då såg man behovet av kunskap som förenade arkitektens gestaltande färdighet med kunskap om människa, natur och teknik.

I början på 1900-talet kom de första kraven på att starta en utbildning till landskapsarkitekt i Sverige, men det dröjde ända fram till 1960-talet innan den första professuren inrättades.

Torbjörn Suneson installeras som professor i landskapsarkitektur vid SLU i Uppsala.

Kerstin Svennersten-Sjaunja – anser att forskning kring mjölkning är ett aldrig sinande ämne! Det är mjölkning av kor som är hennes ämne, vilket genom åren utvecklats till ett mycket angeläget forskningsämne; laktationsbiologi.

Människan har mjölkat kor i flera tusen år – det finns bl a illustrerat i egyptiska grottmålningar. Redan då förstod man att mjölkningen var en känslig kommunikation mellan djur och människa.

Den senaste utvecklingen när det gäller mjölkning är utvecklingen av automatiska mjölkningssystem. Där bestämmer kon själv när hon vill bli mjölkad. Samtidigt är det viktigt att behålla kons motivation att vilja bli mjölkad. Fortfarande väljer hon hellre mat framför mjölkmaskinen. Ny forskning visar att motivationen kan öka genom ljudsignaler.

Kerstin Svennersten-Sjaunja installeras som professor i husdjurens utfodring och vård, med särskild inriktning mot laktationsbiologi, vid SLU i Uppsala.

Samtliga föreläsningar hålls i Loftets hörsal, Duhrevägen 8, SLU campus i Uppsala kl. 09.00-12.00 (med kaffe 10.00-10.30) Föreläsningarna är öppna för alla, ingen föranmälan behövs.


Tidsprogram föreläsningar 31 mars 2006


09.00 Linnés arbete fullbordas med modern teknik – Ulf Gärdenfors

09.30 Landskapsarkitektur i praktik och akademi – Torbjörn Suneson

10.00 Kaffe/te

10.30 Phytosterols and cholesterol – good and bad? – Paresh C. Dutta

11.00 Mjölkning – ett aldrig sinande forskningsämne – Kerstin Svennersten – Sjaunja

11.30 Geten, ett missförstått djur? – Inger Ledin

12.00 Livestock: The Key to Sustainable Smallholder Agriculture in the Tropics – Brian Ogle

Läs hela professorsskriften på http://www2.slu.se/forskning/2006/pdf/Prof.bok%20-06.pdf

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Carin Wrange t f presschef vid SLU 070-247 84 22 Carin.Wrange@adm.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera