Artikel från Växjö universitet
23 mars 2006

Demokratibegreppet och skolan. Ny avhandling om medborgarskap som demokratins praktiska uttryck i skolan.

Skola och utbildning har en speciell ställning i samhället genom sitt uppdrag att utbilda och utveckla unga medborgare. Skolan kan ses som ett offentligt rum, där både individuellt och samhälleligt relaterade projekt genomförs. Den pedagogiska praktiken befinner sig i ett spänningsfält mellan individ och samhälle och i läroplanen finns ett dubbelt uppdrag som avser både kunskap och demokrati. I en ny avhandling från Växjö universitet, “Medborgarskap som demokratins praktiska uttryck i skolan”, fokuserar pedagogen Lena Carlsson på hur och med vad utbildning kan bidra när det gäller unga samhällsmedlemmars väg till sitt eget medborgarskap i ett demokratiskt samhälle.

I avhandlingen presenterar Lena Carlsson en successivt fördjupad analys och tolkning av innebörder i och konsekvenser av talet om gymnasieelever som medborgare. I tre olika analyser står medborgarskapsbegreppet i centrum. Utbildningspolitiska texter från efterkrigstiden analyseras, liksom aktuella styrdokument för ett yrkesförberedande program. Dessutom har Lena Carlsson följt tre olika arbetslag i gymnasieskolan över tid för att se hur de professionella i sina samtal konstruerar sina elever som medborgare. Fyra skilda föreställningar kan urskiljas. Var och en pekar mot olika synsätt på individens roll i ett samhälle. En föreställning orienterar sig mot traditionella och konserverande värden, en sätter kommunikation och demokrati i centrum, en orienterar sig mot näringsliv och branscher och en sätter en beskyddande hållning mot elever högst.

De olika föreställningarna både samspelar och kämpar mot varandra och försöker vinna legitimitet i skolan. Klart är att verksamheten både främjas och begränsas av dessa föreställningar, som hämtar sin kraft från olika utbildningspolitiska ideologier och från skilda sociala, ekonomiska och kulturella sammanhang.

Med avhandlingen har Lena Carlsson försökt sätta ljus på det komplicerade mönster, för att inte säga virrvarr, av relationer, kamp, samspel, osäkerhet och motstridigheter som finns i en pedagogisk praktik. Det står dock klart att vad elever i skolan tillskrivs och tilldelas blir betydelsefullt för deras förståelse av sin egen roll som samhällsmedlem.

Lena Carlsson är gymnasielärare och allmändidaktiker med intresse för integrativ didaktik. Hon har varit doktorand på Institutionen för pedagogik sedan 2000.

Avhandlingen “Medborgarskap som demokratins praktiska uttryck i skolan – diskursiva konstruktioner av gymnasieskolans elever som medborgare” försvaras fredagen den 31 mars kl 13.15 i sal Wicksell, Huvudbyggnaden, Växjö Universitet. Opponent är professor Bo Dahlin, Karlstad universitet.

Kontaktinformation
Kontakta: Lena Carlsson, telefon: 0470-70 80 50, 0708-62 43 61 eller e-post Lena.Carlsson@vxu.se.

Beställ boken från: Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon: 0470-70 82 67 eller e-post: Kerstin.Broden@adm.vxu.se

Praktiska upplysningar: Marianne Thureson, forskningssekreterare vid Institutionen för pedagogik, telefon: 0470-70 89 18

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera