Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 mars 2006

Samhällsvetenskap i miljöforskningen – förutsättning för hållbar utveckling

Det krävs en långsiktig kompetensuppbyggnad inom den samhällsvetenskapliga miljöforskningen för att den även i framtiden ska kunna ge viktiga bidrag till en hållbar samhällsutveckling. Detta framhålls i den nationella strategi för samhällsvetenskaplig miljöforskning som forskningsrådet Formas lämnade till regeringen den 1 mars.


– Samhällsvetenskapen spelar en mycket viktig roll i miljöforskningen och står inför många utmaningar både för egen del och i relation till annan miljöforskning. Samhällsvetenskapen behöver ytterligare utveckla egna problemformuleringar för att bli en jämbördig partner till naturvetenskap och teknik inför framtida tvärvetenskapliga satsningar, säger Lisa Sennerby Forsse, huvudsekreterare på forskningsrådet Formas.

Målet för strategin är att engagera svensk samhällsvetenskaplig miljöforskning i det gemensamma arbetet med att skapa nya förhållningssätt som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Särskilt viktigt är det att den ämnesövergripande forskningen attraherar forskare från olika vetenskapsområden för att gemensamt belysa de komplexa problemområden som många miljöfrågor utgör.

Formas anser det vara av stor vikt att ge fortsatt stöd till samhällsvetenskaplig miljöforskning. Den svenska samhällsvetenskapliga forskningen förväntas omfatta cirka 250 miljoner kronor per år under de närmaste åren, varav ca 20-25 procent finansieras av Formas.

Att ställa om samhället till hållbar utveckling handlar om att förändra såväl teknik och teknikanvändning som stora delar av samhällets sätt att fungera, men det handlar också om att påverka beteenden hos individer, företag och organisationer. Flera viktiga forskningsfält framhålls i strategin, exempelvis:

§ Maktfrågor och målkonflikter, vem har den reella makten över miljöpolitiken m m?

§ Styrmedel, vilken effekt har de befintliga och vilka är mest effektiva?

§ Produktions- och konsumentmönster, vilka drivkrafter påverkar efterfrågan och hur får man företag
att lägga om sin produktion?

Andra viktiga samhällsvetenskapliga miljöforskningsområden är klimatet, stad och landfrågorna, riskanalyser och riskbedömningar, etiska frågor samt transport- och ekonomisektorernas roll för samhällets utveckling i hållbar riktning.

Formas uppdrag från regeringen har varit att arbeta fram en nationell strategi för samhällsvetenskaplig miljöforskning med särskild inriktning på styrmedel. Strategin har tagits fram i samverkan med Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra), Naturvårdsverket, Energimyndigheten (STEM) samt VINNOVA.

Läs hela strategin på Formas hemsida www.formas.se

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Planeringschef Sture Blomgren, 08-775 40 60, sture.blomgren@formas.se
Presschef Emilie von Essen 08-775 40 38, 0733 50 31 61 emilie.von.essen@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera