Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 februari 2006

24 miljoner till forskning om skogsföryngring

Forskningsrådet Formas och skogsnäringen satsar 24 miljoner kronor på forskning, utveckling och forskningskommunikation i ett gemensamt program inom skogsföryngring under åren 2006-2009. Formas beviljade idag 12 miljoner till fem av de 42 projekt som sökt bidrag. Den 7 mars beslutar skogsnäringen om resterande 12 miljoner.

Programmet täcker hela kedjan från forskning, metodutveckling, kommunikation och slutligen till praktisk tillämpning i skogsbruket. En del av projekten handlar om forskning för förbättrad produktivitet och kvalitet i skogsvårdsarbetet. Det satsas också på mer forskning om skogsskötselns tidiga faser då dessa påverkar den mogna skogens kvalitet och stabilitet. Detta blev extra tydligt efter stormen Gudrun.

Den första maj 2005 lämnade Formas ett förslag till en nationell strategi för skoglig forskning till regeringen. Programmet om skogsföryngring är ett resultat av denna strategi och syftar bl a till att öka samverkan mellan aktörer inom sektorn.

– Vår gemensamma FoU-satsning mellan Formas och skogssektorn har fungerat utomordentligt väl vilket borgar för fortsatt god samverkan, säger Lisa Sennerby Forsse, huvudsekreterare vid Formas.

Formas styrelse beslutade idag om beviljning av medel till de fem bästa forskningsprojekten. Den 7 mars beslutar skogsnäringen om bästa projekt inom teknikutveckling och forskningskommunikation.

Kontaktinformation
För närmare information:

Formas: Jan Svensson, Formas 08-775 40 51, jan.svensson@formas.se

Skogsnäringen: Erik Normark, Skogsvårdschef, Holmen Skog AB. 0660-75460,
erik.normark@holmenskog.com

Emilie von Essen, presschef Formas, 08-775 40 38, emilie.von.essen@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera