Artikel från Skogforsk
14 februari 2006

Michelingubbar slukar diesel

Genom att minska lastbilarnas luftmotstånd kan åkerierna reducera dieselanvändningen med 5-10 procent. Det handlar om att ställa in lastbilarnas vindavvisare rätt och ta bort extrautrustning som reklamskyltar och michelingubbar. Att välja lättare bilar och sköta underhållet minskar också dieselförbrukningen. Det framgår av en ny rapport från forskningsinstitutet Skogforsk.

Drivmedlet motsvarar idag ca 35 procent av ett åkeris totala kostnad. Men det finns sätt att minska dieselanvändningen vid tunga transporter, bland annat genom att köpa lättare och energisnålare bilar.

En utveckling mot lättare fordon ger stora positiva effekter på transportkostnaderna och miljön. Orsaken är att nyttolasten blir högre när bilens tjänstevikt minskar. En lättare bil drar också mindre diesel när den kör tillbaka ett tomt släp efter att ha lossat sin last.

– Det går att minska ett fordons tjänstevikt med ca ett ton om man konsekvent byter ut olika detaljer mot motsvarande delar med lägre vikt. På ett år kan transportarbetet då öka med 1000 till 1500 ton samtidigt som dieselanvändningen minskar, säger Claes Löfroth. Man kan t.ex. välja singelhjul istället för dubbelhjul på släpet, avtagbar istället för fast kran och en motor med 500 istället för 600 hästkrafter.

Ta bort extrautrustning
Men på de flesta lastbilar kan dieselanvändningen minskas med betydligt enklare metoder.

– Åkerierna kan sänka dieselförbrukningen med 5-10 procent på befintliga bilar genom att minimera luftmotståndet. Det gör man genom att ställa in vindavvisarna rätt, ta bort reklamskyltar och extra signalhorn och byta till de effektiva xenonlamporna som gör den tunga extraljusrampen överflödig, säger Claes Löfroth.

På det här sättet kan åkerierna spara 50 000-100 000 kronor per bil och år! Men då åker väl också den närmast kultförklarade michelingubben ner från taket?

– Självklart kan man låta honom sitta kvar, men i så fall med vetskap om att han drar diesel och ger onödiga utsläpp som skadar miljön, säger Claes Löfroth.

Rapporten visar också att fordon som inte hålls i trim drar 5-10 procent mer diesel än välservade fordon, eftersom ett för lågt lufttryck och felaktig hjulinställning ökar dieselanvändningen till följd av ökad friktion. En rätt använd motorvärmare minskar däremot dieselåtgången, utsläppen och slitaget på motorn.

Resultaten i rapporten presenteras vid Utvecklingskonferenserna 2006, som äger rum i:

Umeå, Umeå Folkets Hus: 15-16 februari,
Sundsvall, Södra Berget: 22-23 februari,
Jönköping, Elmia: 1-2 mars,
Västerås, Aros Congress Center: 8-9 mars.

Kontaktinformation
Kontakt:
Claes Löfroth, Skogforsk. Tel: 018-18 85 07, 070-515 85 07
Malin von Essen, pressansvarig. Tel: 018-18 85 76, 070-630 68 67.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera