Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 februari 2006

Snabbare skogsmaskiner med dataspelsteknik

Snart styrs skogsmaskinerna med joystick. Så kallad kranspetsstyrning av skogsmaskiner ger snabbare inlärning, ökad prestation och mindre belastning på föraren. De öppnar också möjligheterna att automatisera skogsmaskinerna visar nya resultat från Skogforsk som presenteras vid Utvecklingskonferenserna 2006.

Ett sätt att öka skogsbrukets produktivitet är att förenkla delar av skogsmaskinförarens arbete. På så sätt kan man ta tillvara maskinens kapacitet, som ibland är större än föraren kan utnyttja. Med så kallad kranspetsstyrning kan föraren manövrera kranen med en enda spak, till skillnad från dagens system som kräver två. Det innebär i praktiken att föraren slipper ange vilka hydraulventiler som ska öppnas och stängas, vilket avlastar föraren.

– Användningen av joystick förkortar inlärningstiden, ökar prestationen och gör det lättare för föraren att undvika belastningsskador, säger Björn Löfgren, forskare på Skogforsk.

Svenskt skogsbruk är utsatt för stark internationell konkurrens och måste därför hitta ny teknik som gör avverkningen billigare. Björn Löfgren tror att automation kommer att bli en stor fråga på några års sikt, och då är kranspetsstyrning ett första steg.

– Automation är ett stort tekniksprång som tar hänsyn till förarens arbetsmiljö och är precis vad skogsbruket behöver för att öka sin produktivitet. Med kranspetsstyrningen lägger vi till exempel grunden för att i framtiden sköta lastning och lossning av virke automatiskt, säger Björn Löfgren.

Skogforsk har använt en skogsmaskinsimulator för att testa kranspetsstyrning. Simulatorn gör det möjligt att testa utvecklingsidéer utan att först behöva utveckla dyra prototyper, vilket ökar utvecklingstakten.

Utvecklingskonferenserna äger rum i:
Umeå, Umeå Folkets Hus: 15-16 februari,
Sundsvall, Södra Berget: 22-23 februari,
Jönköping, Elmia: 1-2 mars,
Västerås, Aros Congress Center: 8-9 mars.

Kontaktinformation
Björn Löfgren, Skogforsk. Tel: 018-18 85 81, 070-589 85 76.
Malin von Essen, pressansvarig. Tel: 018-18 85 76, 0706-30 68 67.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera