Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 februari 2006

Ny modell ger bränsle åt älgskadedebatten

Om skogsbruket ska nå sitt tvåprocentsmål när det gäller att reducera älgskadorna måste antalet älgar minska till 3-4 per tusen hektar. I många områden är älgstammen idag betydligt tätare. Det visar nya resultat från Skogforsk som redovisas vid Utvecklingskonferenserna 2006.

Inventeringar visar att älgen inom många områden skadar mer än fem procent av tallungskogen varje år. Men stora delar av skogsbruket har som mål att högst två procent av tallarna får skadas varje år. De nya resultaten visar att förutsättningen för att nå målet är en betydligt lägre älgstam än dagens. En fortsatt tuff debatt väntar därmed skogsbruket.

– Det här är en brännande fråga som diskuteras livligt av markägare och jägare – vad som är en lämplig nivå för älgstammen beror förstås på vem man frågar. Men om skogsbruket ska nå sitt tvåprocentsmål bör älgstammen vara 3-4 älgar per 1000 hektar. I stora delar av Sverige är älgstammen idag betydligt tätare, säger Roger Bergström, viltforskare på Skogforsk.

Roger Bergströms resultat bygger på modellberäkningar, men överensstämmer väl med verkligheten. Modellen bygger på forskarnas kunskaper om älgens foderbehov, dess betesbeteende och hur mycket foder skogen producerar. I verkligheten spelar andra faktorer också in, t.ex. de växande rovdjursstammarna.

– Älgtätheten, älgstammens sammansättning, andelen ungskog och rovdjurens bytesval – allt påverkar skadebilden. Med nya kunskaper om de här faktorerna kan vi successivt förbättra modellen, beräkningarna och möjligheten att samförvalta skog och älg, säger Roger Bergström.

Utvecklingskonferenserna äger rum i:
Umeå, Umeå Folkets Hus: 15-16 februari,
Sundsvall, Södra Berget: 22-23 februari,
Jönköping, Elmia: 1-2 mars,
Västerås, Aros Congress Center: 8-9 mars.

Kontaktinformation
Roger Bergström, Skogforsk. Tel: 018-18 85 59, 070-518 85 06.
Malin von Essen, pressansvarig. Tel: 018-18 85 76, 0706-30 68 67.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera