Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 februari 2006

Teknisk kärna ger bäst synergieffekt

En förståelse av samhörighet mellan verksamheter är grunden för alla former av beslut som syftar till att utnyttja synergier. Hit hör beslut som rör produktutveckling, marknadsutveckling samarbeten, sammanslagningar och liknande. Men hur bedömer man egentligen samhörighet ute i företagen? Professor Anders Pehrsson, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, har genomfört en studie av hur företagsledare inom industrin bedömer samhörighet mellan kärnverksamheter samt vilka effekter det får på lönsamheten. Studien publiceras i den amerikanska tidskriften Strategic Management Journal i mars.


I studien intervjuades 124 svenska industriföretagsledare som fick ange vilka likheter som kännetecknar kärnverksamheterna i företagen. Genom att analysera denna subjektiva information visade det sig att samhörighet är mer komplicerat än man vanligtvis föreställt sig. Dessutom är det inte bara relevant att diskutera i vilken utsträckning samhörighet förekommer, utan också vilken typ av samhörighet det rör sig om.
Samhörighet som bygger på produkttekniska likheter mellan verksamheter har en positiv inverkan på företagens lönsamhet, medan mer omfattande likheter avseende såväl produkter, resurser samt värdekedjor påverkar lönsamheten negativt.
En väldefinierad teknisk kärna som ger tillgång till många marknader och som är svår för konkurrenter att imitera skapar sålunda i allmänhet en möjlighet för ett företag att utnyttja synergier. Detta förutsätter att kompetens kan överföras mellan verksamheter. Kompetensen behöver dessutom ständigt förnyas för att undvika att kärnan kopieras av konkurrenter och att företagets bas därmed riskerar att förlora sin konkurrensförmåga.

Artikeln i sin helhet finns tillgänglig on-line: www.interscience.wiley.com (Pehrsson, A. 2006. Business relatedness and performance: a study of managerial perceptions, Strategic Management Journal, Volym 27, sid. 265-282.)

Kontaktinformation
För mer information kontakta gärna Anders Pehrsson, telefon 0470-708294, e-post: Anders.Pehrsson@vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera