Artikel från Karlstads universitet
26 januari 2006

Små steg bättre än stora förändringar i statlig förvaltning

Det är mer effektivt att förändra i små steg än att göra stora och genomgripande förändringar på en gång – åtminstone när det handlar om offentlig förvaltning. Och det är faktiskt möjligt att förändra organisationerna. Det är ett par av slutsatserna i den avhandling i statsvetenskap som Hans Christian Høyer försvarade vid Karlstads universitet strax före årsskiftet.

Norske Hans Christian Høyer har främst studerat mindre organisationsförändringar på regional nivå i Norge. Tidigare studier har mest fokuserat på stora och genomgripande förändringar, ofta på riksplanet. Men det är de små, vardagliga stegen som visar sig mest effektiva. Organisationens människor kopplar inte på försvarsmekanismer mot förändringar i samma utsträckning. Studien visar också att ledningen för de regionala förvaltningarna i Norge ofta har god kontroll över organisationsförändringar som också får den effekt som ledningen avser. Det är resultat som går på tvärs mot den allmänna bilden av offentlig förvaltning som trög och svår att förändra.

– Studien viser at reformene er drevet fram av et endringsvillig lederskap preget av holdningen “jeg forandrer ergo er jeg leder”, säger Hans Christian Høyer. Lederskapet har samtidig god kontroll over reformprosessene som også får den effekt som ledelsen ønsker. Spesielt gjelder dette når virksomhetenes egne erfaringer med tilsvarende reformprosesser er gode, og når det har skjedd et nylig skifte i lederskapet.

Hans Christian Høyer är den förste doktoranden som disputerat vid Karlstads universitet inom ramen för det så kallade Uniska-programmet (Universitetsalliansen Indre Skandinavia). Han har tidigare varit lärare på ett magisterprogram i offentlig förvaltning inom Uniska, med deltagare från både Sverige och Norge. Han är anställd vid Högskolan i Hedmark, Norge, vid ekonomi, informatik och samhällsinstitutionen.

Opponent vid disputationen var docent Anders Lidström vid Umeå universitet. Handledare har varit Tom Christensen vid Oslo universitet och P O Norell vid Karlstads universitet.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner:
Hans Christian Høyer,førstelektor, Høgskolen i Hedmark, 00 47 62533723 eller 00 47 90 962611, hans.hoyer@hihm.no
Curt Räftegård,docent i Statsvetenskap, Karlstads universitet054 – 700 13 53,curt.raftegard@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera