Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 januari 2006

Ny bok från FormasLek äger rum – planering för barn och ungdomar

Spring ut och lek! sa vuxna alltid till barn förr då det inte fanns plats för lek inomhus. Nu är det ofta tvärtom. Vem tänker idag på vikten av utevistelsen för barn och ungdomar? Vem för barnens talan i planeringen av utemiljön? Hur hittar ungdomar egna frizoner? Lek äger rum är en populärvetenskaplig bok, som visar på vikten av lek och utevistelse för barn och ungdomar. Boken bygger på intervjuer med forskare och experter och har finansierats av forskningsrådet Formas.

– Barn har idag precis samma behov av att röra sig fritt som de haft i alla tider. Att kunna orientera sig på egen hand i utemiljön, att hitta och skapa platser stärker självförtroendet. Det bidrar till att skapa självständiga individer, säger vetenskapsjournalisten Titti Olsson på Movium, centrum för
stadens utemiljö vid Sveriges lantbruksuniversitet. Hon har tillsammans med landskapsarkitekten Anna Lenninger intervjuat både forskare och praktiker som har fokus på barns och ungdomars utemiljöer.

Det finns gott om plats inomhus, barn har ofta eget rum och deltar oftast i aktiviteter i organiserad form i lokaler inomhus. Men att själv kunna bestämma och sätta gränser för sitt fysiska rum är viktigt för barns utveckling och utemiljön är ofta inte anpassad till detta. Att vistas utomhus är
dessutom en hälsofråga – aktuell forskning visar tydliga samband mellan utevistelse, hälsa och välbefinnande. Det ställer krav på utformningen av närmiljön och staden.

Boken vänder sig till planerare, byggföretag, arkitekter, pedagoger och andra som vill tränga djupare in i frågor om platser för lek och bryta ett traditionellt tänkande och tillvägagångssätt i planering och anläggning av miljöer för barn och ungdomar i staden.

Boken kostar 396 kronor inkl moms och kan beställas via Formas nätbokhandel www.formas.se eller från Kundtjänst Formas, tel 08-690 9522, fax 08-690 9550, e-post formas.ldi@liber.se. Recensionsexemplar kan beställas från Formas, maria.guminski@formas.se, tel 08-775 4008.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Titti Olsson 040-41 52 13 eller 070 874 47 84
Anna Lenninger 08- 54 90 21 20 eller 070-486 96 69

Ulla Save-Öfverholm, ulla.save@formas.se, 08-775 40 01, 073-656 20 21
Emilie von Essen, emilie.von.essen@formas.se, 08-775 40 08, 073-350 31 61

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera