Tema

Blomningsupptäckten vid UPSC tredje viktigaste forskningsnyheten

Science, den ansedda internationella forskningstidskriften, rankar i det nummer som kommer ut idag de tio viktigaste forskningsgenombrotten under 2005. På tredje plats kommer upptäckter om växters blomning. Det troligen viktigaste bidraget stod Ove Nilsson och hans forskningsgrupp vid Umeå Plant Science Centre (UPSC) för. De fann den budbärarmolekyl, som är det florigen som forskningen sökt i 70 år.


Ove Nilsson är professor vid UPSC och vid SLU:s institution för skoglig genetik och växtfysiologi, en av de två institutioner som år 1999 gick samman i UPSC.

Uppmärksamheten blev enormt stor när Umeå-gruppen i augusti publicerade sin rapport om florigen i Science. Det var den sovjetiske forskaren Tjajlachjan som myntade ordet florigen 1936, och sedan har forskare världen runt försökt hitta det mystiska ämne som styr växternas blomning.

Efter 70 års sökande kom genombrottet när Ove Nilsson och hans grupp hittade en budbärarmolekyl som uppfyllde alla klassiska krav på egenskaperna hos florigen. I sina försök använde de modellväxten backtrav. Resultaten kan emellertid tillämpas även på andra växter, även träd.

Länk till texten i Science – se nedan.

Här är länken till det pressmeddelande om Umeå-forskarnas upptäckt som SLU skickade ut i början av augusti:

http://www.slu.se/page.cfm?page=135&Nyheter_ID=4181&FunktionID=20

I en artikel i oktobernumret av SLU:s personaltidning Resurs (nr 3/2005, sidorna 14-15) beskrivs det spännande arbete som ledde fram till upptäckten. Ladda ner pdf-fil från arkivet:

http://resurs.slu.se

Som årets vikigaste vetenskapliga händelse rankar Science publiceringen av schimpansen Clints arvsanlag. Det betecknas som ett ett av de mest dramatiska resultaten under året. På andra plats kommer rymdforskning, och studierna av växternas blomning är alltså den tredje viktigaste nyheten bland de tio på Science rankinglista.

Kontaktinformation
Ove Nilsson, tel 090-786 84 87
E-post: Ove.Nilsson@genfys.slu.se

Blomningsupptäckten vid UPSC tredje viktigaste forskningsnyheten

 lästid ~ 1 min