Tema

Fem journalister får stipendier av FAS

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) har delat ut en stipendiesumma på 125.000 kronor till journalister som vill fördjupa sig i forskningsprojekt inom områdena socialvetenskap och arbetsliv.

Summan har fördelats till fem journalister på vardera 25.000 kronor enligt följande:

Fatima Grönblad, Göteborg, frilansjournalist, ska sätta sig in i forskningen om genusfrågor vid Centrum för genusstudier i Stockholm. Fatima Grönblad kommer att informera sig om forskningsprocessens olika etapper. Hon tänker också vara med vid seminarier kring ämnen som genus och könsgörande i organisationer och feministisk teori och metod.

Elinor Torp, Stockholm, vikarierande journalist på tidningen Arbetarskydd, ska följa arbetet dels vid avdelningen för yrkes- och miljömedicin, Universitetssjukhuset i Lund, dels vid arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset i Uppsala. I Lund kommer Elinor Torp att följa ett dansk-svenskt forskningsprojekt om exponering, biologisk monitorering och risk vid arbete med cytostatika. I Uppsala ska hon bl a ta del av ett projekt som handlar om vad deltidssjukskrivning betyder för individ, arbetsgrupp och samhälle.

Henrik Sannesson, Stockholm, frilansjournalist, ska lära sig mer om forskningen som rör alkohol- och drogmissbruk. Han kommer att vara några veckor vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), Stockholms universitet. Henrik Sannesson är också intresserad av att få veta mer om hur projekt väljs ut och vilka utgångspunkter och frågeställningar som definieras.

Marco Morner, Stockholm, redaktör och journalist på tidskriften Socialpolitik, vill fördjupa och fortbilda sig inom välfärdsområdet. Detta ska han göra på Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. Marco Morner kommer bl a att följa ett projekt som heter Välfärdsstatens organisering och social exkludering under full sysselsättning och hög arbetslöshet.

Anna Wallenlind Nuvunga, Göteborg, frilansjournalist, är intresserad av att öka sin kunskap om boendesegregation om grannskapseffekter och områdesbaserat utvecklingsarbete. Det ska hon göra vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet. Anna Wallenlind Nuvunga kommer bl a delta i konferenser och i seminarier. Hon planerar också att intervjua forskare och doktorander för att lära sig mer om forskningsprocessen.


Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) är en statlig myndighet som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd.

Fem journalister får stipendier av FAS

 lästid ~ 2 min