Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 december 2005

Komparativ studie om konsten att samarbeta

Konsumentkooperativ började etableras under 1800-talet. Som företagsform betraktat har kooperativ speciella egenskaper. De är företag där medlemmarna, de som handlar i butiken, också är butikens ägare. Länge var det även upp till dem att besluta vilka varor som skulle säljas, hur det eventuella överskottet skulle fördelas, var man skulle slå upp nya butiker eller om man skulle starta egen produktion. I en nyutkommen avhandling – “The workings of co-operation” – skildrar Växjöhistorikern Katarina Friberg hur två kooperativa föreningar, den ena i Malmö och den andra i Newcastle upon Tyne, bildas och förändras under loppet av mer än hundra år.

– Mitt syfte, säger Friberg, har varit att undersöka hur den här sortens organisationer fungerar. Jag har velat se vad som hände med affärsexpansion, serviceutbyggnad, regelverk, kooperativ kultur och demokratiskt beslutsfattande i organisationerna.

Resultaten pekar på att allt detta hänger samman, även om mönstren är komplexa. För att urskilja dem har det varit nödvändigt att jämföra både mellan länder och över tid. Det som uppfattats som en självklarhet i det ena landet framstår som problematiskt och förklaringskrävande i jämförelse med situationen i det andra landet. Denna jämförelse har bland annat visat hur skillnader i lagstiftning och samhällsutveckling kan få genomslag även i vardagsnära frågor. Det är till exempel påfallande hur lagstiftning, men också interna regelverk och demokratiska former, påverkar vad som hände på medlemsmötena. I Newcastle fick medlemsmötet stora maktbefogenheter, vilket ofta innebar en kamp om vad man skulle göra med de gemensamma resurserna. I Malmö hade medlemmarna inte samma frihet att förfoga över föreningens tillgångar. Den skillnaden har haft konsekvenser såväl för affärsrörelsen som för arten av deltagande. Men samtidigt som regelverk och demokratiska former sätter ramar för deltagandet så kunde de deltagande medlemmarnas beslut förändra reglerna.

– Av det skälet, säger Friberg, har det varit särskilt intressant att följa hur samspelet mellan affärsverksamhet, demokrati och medlemsaktivitet utvecklats över tid.

Katarina Friberg är född och uppvuxen i Bara i Skåne men bor numera i Växjö där hon är verksam som historiker.

Avhandlingen “The workings of co-operation. A comparative study of consumer co-operative organisation in Britain and Sweden, 1860 to 1970” försvaras offentligt lördagen 10 december 2005, klockan 13.15 i sal Wicksell, Växjö universitet. Opponent är Mary Hilson, UCL, London.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta Katarina Friberg, telefon: 0470-708241 eller 0470-768135, e-post: katarina.friberg@vxu.se.

Beställ boken från Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon: 0470-70 82 67 eller e-post: Kerstin.Broden@vxu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera