Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 november 2005

Virkesförrådet fortsätter att öka – större andel lövträd

Virkesförrådet i de svenska skogarna fortsätter att öka, trots hög avverkning. Skogstillväxten är idag cirka 105 miljoner kubikmeter, medan den årliga avverkningen de senaste åren uppgått till 80-85 miljoner kubikmeter.

SLU:s Riksskogstaxering presenterar nu aktuell statistik om Sveriges skogar. Sammanställningen, Skogsdata 2005, finns tillgänglig både i tryckt form och på Internet. Förutom en mängd aktuella uppgifter som rör arealer, virkesförråd, årlig tillväxt med mera, ingår i den tryckta versionen ett temaavsnitt med rubriken “Skogstillståndet ur ett produktionsperspektiv”. Här analyseras trender – i vissa fall ända från 1920-talet – för faktorer av stor betydelse för virkesproduktionen.

Bland resultaten kan nämnas att virkesförrådet fortsätter att öka, under senare år särskilt andelen lövträd. En annan tydlig trend är att tillgången på äldre skog tillåten att slutavverka är fortsatt god, men att möjligheterna till ökad avverkning i landets skogar till stor del finns i gallringsskogen.

• Webbaserad sökfunktion

Riksskogstaxeringen har utvecklat en ny webbaserad interaktiv sökfunktion som gör det möjligt för besökare på hemsidan att själva välja bland och kombinera ihop olika statistiska uppgifter. Sökresultaten erhålls i överskådliga tabeller som enkelt kan laddas ner i Excelformat för vidare analys. Sökfunktionen är ett sätt att öka tillgängligheten av Riksskogstaxeringens stora bank av skoglig statistik. Den kommer efter hand att utökas med fler uppgifter.

Den interaktiva sökfunktionen är utvecklad i ett samarbete mellan institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik i Umeå och SLU Miljödata i Uppsala.

Kontaktinformation
Göran Kempe, inst för skoglig resurshushållning och geomatik, SLU i Umeå, tel 090-786 82 98

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera