Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 november 2005

Nydisputerade forskare får chans att fortsätta sin forskarkarriär

Allt från att mildra stressreaktioner i arbetslivet till faderskap i förändring kommer fjorton nydisputerade forskare att få möjlighet att studera under två år. Det är andra året i rad som Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) delar ut pengar till yngre och nydisputerade forskare.

Syftet med bidraget är att forskarna ska få en möjlighet att gå vidare med sin forskarkarriär direkt efter examen. I år får 14 forskare, av 78 sökande, chans att utveckla sin forskning. De får dela på drygt 18 miljoner kronor. Den enskilde forskaren får 1,3 miljoner kronor för åren 2006 och 2007.

– Det är en viktig uppgift för FAS att ge yngre och nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Doktorsexamen bör inte vara en slutpunkt i forskningsarbetet utan en startpunkt för framtida insatser. Med detta stöd ges bättre möjligheter att etablera sig i forskarsamhället och meritera sig i den framtida karriären där vetenskaplig publicering i internationellt ansedda tidskrifter får allt större betydelse, säger Kenneth Abrahamsson, programchef vid FAS.

Fem av forskarna har sin studieort i Stockholm, fyra vid Lunds universitet och de resterande fem finns vid Uppsala universitet, Luleå tekniska universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla samt högskolan i Halmstad. Av dessa är åtta kvinnor och sex män. Stödet till yngre och nydisputerade forskare är en försöksverksamhet som ska pågå i sammanlagt tre år därefter kommer den att utvärderas.

En lista över dem som fått bidrag finns på FAS hemsida www.fas.se

För ytterligare information kontakta,
FAS programchef Kenneth Abrahamsson
Tel. 08-775 40 91, mobil: 0705-46 83 53
E-post: kenneth.abrahamsson@fas.se

FAS huvudsekreterare Rune Åberg
Tel. 08-775 40 71, mobil: 070-663 13 14
E-post: rune.aberg@fas.se

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) är en statlig myndighet som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera