Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 oktober 2005

Ny bok från Formas:Leda projektering i byggprocessen

Design är centralt i projekteringsarbetet eftersom formgivning och teknisk konstruktion avgör byggnadsverkets egenskaper. Det räcker dock inte att göra ritningar och beskrivningar. Dessutom krävs kunskap om förutsättningarna för byggandet, myndigheternas bestämmelser och beställarens krav. Samtidigt ska rätt kvalitet uppnås till rätt pris. Insiktsfullt ledarskap och personliga egenskaper är i hög grad avgörande för att leda projekteringen till ett gott resultat, eftersom bygg- processen involverar många aktörer med skilda intressen. Leda projektering i byggprocessen ger råd till den som vill utveckla sina kunskaper och ökar insikten om projekteringsledarens roll och ansvar hos övriga medverkande i byggprocessen.

Själva produktbestämningen utgör den centrala delen i projekteringsarbetet. De kunskaper som utvecklas under projekteringsprocessen ska vidareförmedlas och användas som underlag för upphandling, produktion och förvaltning. Denna handbok utgår från en systemsyn och understryker vikten av noggrann samordning av form, funktion, konstruktion och produktion och beskriver hur byggprojekt kan redovisas i gränssnitten mot beställare, brukare, myndigheter, entreprenörer och tillverkare.

Boken vänder sig främst till alla som medverkar i planering, projektering och byggande samt till studerande vid de tekniska högskolorna.

Författare är Rodel Stintzing, arkitekt SAR/MSA, verksam som praktiserande arkitekt sedan 1960-talet. Han har medverkat i många större byggprojekt med stor komplexitet och är lärare i projekteringsmetodik och projekteringsledning vid Kungl. Tekniska Högskolan.

Leda projektering i byggprocessen ges ut av Formas förlag och kostar 398 kronor inkl moms. Den kan beställas från Liber Distribution, tel 08-690 9522, fax 08-690 9550 eller från Formas nätbokhandel www.formas.se.

Kontaktinformation
Recensionsexemplar kan beställas från:
Maria Guminski, maria.guminski@formas.se, tel 08-775 4008

För mer information kontakta:
Ulla Save-Öfverholm, ulla.save@formas.se , 08-775 4001, 073-656 20 21

Emilie von Essen, emilie.von.essen@formas.se, 08-775 4008, 0733 50 31 61

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera