5 oktober 2005

Nobelpriset i kemi 2005

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi år 2005 gemensamt till Yves Chauvin Institut Français du Pétrole, Rueil-Malmaison, Frankrike, Robert H. Grubbs California Institute of Technology (Caltech), Pasadena, CA, USA och Richard R. Schrock Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, USA “för utveckling av metates-metoden inom organisk syntes”.

Årets Nobelpristagare i kemi har utvecklat metatesen till en av de mest användbara reaktionerna inom den organiska kemin. Fantastiska möjligheter har därmed skapats för framställning av många nya molekyler t.ex. läkemedel. Snart är det bara fantasin som sätter gränser för vilka molekyler man kan bygga!

Organiska ämnen innehåller grundämnet kol. Kolatomer kan bilda långa kedjor och ringar, binda till sig andra grundämnen som väte och syre, forma dubbelbindningar etc. Allt liv på jorden bygger på sådana kolföreningar, men de kan också framställas på konstgjord väg, vilket kallas organisk syntes.

Metates betyder byta plats. I metatesreaktioner bryts och ombildas dubbelbindningar mellan kolatomer på ett sätt som får atomgrupper att byta plats. Detta sker med hjälp av speciella katalysatormolekyler. Metatesen kan liknas vid en dans där man byter partner under dansens gång.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner: Malin Lindgren, informatör, tel. 08-673 95 22, 0709-88 60 04, malin@kva.se

Eva Krutmeijer, informationschef, tel. 08-673 95 95, 0709-84 66 38, evak@kva.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera