Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2005

Trä som byggmaterial – vad styr kundernas val?

För att förstå konkurrenssituationen för trä som byggnadsmaterial behöver vi kunskap om vad som styr slutkundernas val. Produktutveckling och kvalitetssäkring av trä som byggnadsmaterial kräver dessutom kunskap om vikten av olika kundbehov samt hur väl trä tillgodoser dessa behov jämfört med andra material. I en ny avhandling från Växjö universitet undersöker Ragnar Jonsson dessa aspekter vad gäller golvmaterial . Avhandlingen "Studies on the competitiveness of wood – market segmentation and customer need assessment" presenterar resultat från analyser av marknadssegmentering samt värdering av kundbehov. Avhandlingen syftar till att ge svar på frågor som; var, varför och av vem används olika golvbeläggningsmaterial? Vilka är de viktigaste kundbehoven? Hur väl uppfyller trä dessa behov jämfört med sina närmaste materialkonkurrenter?

Avhandlingen visar att sammanhanget såväl som individuella faktorer har en avgörande betydelse för vilket material man väljer att använda. Användningsområde, typ av rum samt om bostaden ägs eller hyrs, har således stor betydelse för vilka material man överväger att använda. Individuella faktorer, inkomstnivå och om man ska lägga golvet själv eller inte, är också viktiga komponenter när det gäller val av material.

Praktiska, funktionella egenskaper hos golvmaterialet är det som har störst inflytande när det gäller att tillfredställa kundernas behov. Detta gäller såväl trä som dess närmaste konkurrenter laminat och textila golv. Kostnad över livscykeln, hygien och taktila behov (“skönt att gå på”) är de viktigaste faktorerna för kundtillfredsställelse. Undersökningarna visar att trägolv väl tillgodoser de taktila behoven men presterar sämre vad gäller livscykelkostnad och hygien, särskilt jämfört med laminatgolv.

Att praktiska kundnyttor är viktigast för träanvändarna, samtidigt som de mest framträdande urvalskriterierna för trä enligt analysen av materialpreferens är av icke-praktisk natur, visar att det är viktigt att beakta alternativa material inte bara vid prestationsjämförelser – alternativa material kan också avslöja latenta behov hos kunderna.

Ragnar Jonsson har jägmästarexamen från Sveriges lantbruksuniversitet samt en magisterexamen i nationalekonomi från Lunds universitet. Han är född och uppvuxen i Lund.

Avhandlingen “Studies on the competitiveness of wood – market segmentation and customer need assessment” försvaras torsdagen 29 september 2005, klockan 13:00
i sal M1083 (Södrasalen), Växjö universitet. Opponent är professor Roger Cooper, University of Bangor, Storbritannien.

Kontaktinformation
Kontakta Ragnar Jonsson, telefon 0470-70 81 48 eller 070-284 31 40, e-post: Ragnar.Jonsson@vxu.se.

Beställ boken från Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon 0470-70 82 67, e-post: Kerstin.Broden@vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera